måndag 21 januari 2013

Dramatiska Högskolan: FM-radio räcker väl

I sitt remissyttrande delar Stockholms Dramatiska Högskola public serviceutredningens uppfattning att marksänd radio, direkt till lyssnaren och utan mellanhänder, är kärnan i SR:s verksamhet och en central distributionsform under överskådlig tid.

Dock fungerar FM-tekniken tillsvidare väl för att uppnå detta och att en mycket noggrann och oberoende behovs- och marknadsanalys ur ett publikperspektiv måste genomföras. En satsning på en ny infrastruktur med fel sändningsteknik skulle kunna äventyra den etersända radions starka ställning i Sverige menar högskolan. Detta gäller såväl public service, kommersiell radio som närradio.