måndag 21 januari 2013

DAB kostar ett par hundra miljoner per år

I sitt remissyttrande över public serviceutredningen skriver Sverige Radio att man är beredd att inleda en digitalisering av marknätet 2014 förutsatt att det har fattats ett politiskt beslut och att det finns en lösning för finansiering under uppbyggnadsfasen. 

För att radiolyssnarna verkligen ska skaffa sig nya digitala mottagare måste SR erbjuda ett attraktivt programinnehåll i de digitala radiosändningarna. Digitaliseringen är viktig för moderniseringen av radio och inte minst viktig för kommersiell radio menar SR. Public serviceföretaget årliga kostnad för ny teknik, nytt programinnehåll och parallell distribution både i nuvarande FM-nätet och ett utbyggt digitalt marknät och uppgår till i storleksordningen ett par hundra miljoner kr per år under en övergångsperiod.

I sitt remissyttrande har SR undvikt att använda ordet "DAB" eller "DAB+" och har helt avstått från att, som public serviceutredningen gjort, resonera kring alternativa och mindre kostsamma tekniska lösningar.