måndag 21 januari 2013

Inga offentliga medel för DAB-radio

I sitt remissyttrande över public serviceutredningens betänkande har Public servicerådet ägnat ett stort utrymme åt förslaget om att Sveriges Radio skall få extra medel för att satsa på DAB-radio.  

Rådet motsätter sig helt detta och påminner om att FM-radion är en världsstandard. DAB-systemet är globalt sett en marginell företeelse, som dessutom konkurrerar med tre andra ITU-godkända standarder för digitalradio. FM-radion står stark i alla världens 200 länder och ingen nation har trots rykten om motsatsen hittills bestämt en tidpunkt för att avveckla sitt FM-nät. Det finns dessutom över 30.000 digitala radiokanaler tillgängliga på Internet och inget talar om att bandbredden för radio inte kommer att räcka till i framtiden.
Rådet föreslår att Sverige följer Finlands exempel och nu efter 18 år överger alla planer på att introducera ett föråldrat DAB-system. Istället kan Sverige tillsammans med andra europeiska länder, men också framväxande ekonomier, som Brasilien och Indien, introducera en enklare, mer framtidsinriktad och mindre kostsam teknik. Satsningar på en komplementär teknik, som DRM+, innebär att den nuvarande sändningsstrukturen med FM och digitalradio via Internet inte behöver ifrågasättas liksom att samhället undviker riskfyllda finansiella åtaganden.

Man delar utredningens bedömning om att DAB inte är lämpligt för lokala radiosändningar och att FM inte kan stängas förrän en lösning för närradion finns. Liknande slutsatser har utredningar i Danmark, Norge och Storbritannien kommit fram till.

Rådet delar regeringens inställning att utvecklingen av digitalradion ska vara marknadsdriven liksom att konsumenternas intressen skall vara vägledande. För att kunna satsa på DAB beräknas Sveriges Radio behöva ca 100 Mkr extra per år. Offentliga medel, vare sig skattemedel eller tv-avgiftsmedel, ska dock inte satsas på en helt ny infrastruktur för distribution av ljudradio i Sverige. Om den kommersiella radiobranschen bedömer att DAB-radio kan vara lönsam ska man naturligtvis få satsa på detta, men då med egna pengar. Varken staten eller public serviceföretagen har ansvar för detta så länge som inget behov av ytterligare public servicekanaler kan påvisas.

Ett offentligt stöd för public serviceradion (SR och UR) ska inriktas på att utveckla innehållet (produktionsteknik, program och personal) framför allt för P1 liksom lokalradion i P4. Public servicerådet menar att en kostsam satsning på DAB-systemet med stor sannolikhet kommer att begränsa sådana insatser och kan bli till stor skada för framtidens publicserviceradio.