måndag 6 september 2021

FM-radio förblir ekonomisk grund för kommersiell radio i Tyskland

Påstådda energibesparingar med DAB räcker inte för en helhetsanalys

Digitalisierungsberichts Audio (rapporten för ljuddigitalisering) presenterades idag på mediemyndigheternas digitala radiodag i Berlin. Marco Maier, ordförande för avdelningen för radio- och ljudtjänster hos kommersiella radions organisation VAUNET, säger att rapporten dokumenterar dynamiken inom den digitala sektorn samt den obrutet höga relevansen av FM-radio i Tyskland.  Denna distributionsform kommer därför att förbli den ekonomiska grunden för privat kommersiell radio i Tyskland under lång tid framöver. Här är hans budskap är tydligt och han ifrågasätter också en annan rapport som hävdar att DAB innebär "grön radio".

Maier påpekar att den kommersiella radion också använder intäkterna från FM-sändningar för att finansiera verksamhet inom viktiga digitala innovationsområden som webbradio, digitalradio och ljud-on-demand.  FM är garantin för mångfalden av radio och ljud i Tyskland och får inte angripas, menar Maier. 


Maier kritiserade det faktum att det fortfarande inte finns någon finansieringsmodell för privat radio för dess digitala övergång, medan public serviceradionstationerna (ARD)  kommer att få ett högt tresiffrigt miljonbelopp sitt byte till DAB+ år 2025. Denna ensidiga finansiering av ARD förvärrar obalansen mellan det offentliga och privata radioutbudet menar han.


Maier välkomnar den ”gröna radion”-studien av Bayerischer Rundfunk och mediemyndigheten i Bayern, som visar potentialen för energibesparingar genom digitalisering av markradio (DAB). Men han menar att det behövs en mer omfattande hållbarhetsanalys. Studien är därför inte ett användbart bidrag till den aktuella miljödiskussionen. Det finns fortfarande avgörande frågor om distributionsområden, regionaliseringar och frekvenser för områdesövergripande DAB+ som kan komma att ha en betydande inverkan på energiförbrukningen för framtida marksändningar.  Det är redan klart att med 122 miljoner FM-mottagare i bruk i Tyskland skulle det elektroniska avfallet som uppstår vid en hård teknikförändring vara en viktig punkt i hållbarhetshänsyn.  


FM är inte förbränningsmotorn i radioindustrin - att spela miljöskydd mot media och mångfald av åsikter på denna nivå är flummigt. FM-radion får inte förändras så länge den är den ekonomiska grunden för kommersiella radion, menar Marco Maier på VAUNET. 


Fakta:  VAUNET med HQ i Berlin är den nationella organisationen för kommersiell radio i Tyskland med 150 medlemsföretag.


Läs även:

VAUNET zum Digitalisierungsbericht Audio: „Die UKW-Verbreitung darf nicht angetastet werden“

Digitalisierungsbericht Audio 2021


Håll händerna borta från FM!

Tyska planer på en FM-stängning förkastas av lyssnare och kommersiell radio

The Final Countdown - Framtiden för DAB-radio snart slut