fredag 5 april 2019

Norsk myndighet hotar lokalradio på FM. Skyddar kommersiella DAB-intressen

Lokalradiostationer får miljonböter och riskerar konkurs.
Den norska mediemyndigheten bötfäller med sammanlagt NOK 1,05 miljoner kronor tre lokala radiostationer, som Medietilsynet menar har haft mycket större reklamintäkter än vad sändningsvillkoren tillåter.  Beslutet, som kom dagen innan Norska lokalradioförbundet inledde sin årskonferens i Oslo 5 april, ses av många som provokativt och som ett beställningsjobb för de två kommersiella bolagen som sänder nationellt på DAB.

Etter grundige undersøkelser har Medietilsynet kommet frem til at disse lokalradioene har brutt konsesjonsvilkårene. Det er naturlig at dette får konsekvenser, säger Mari Velsand, direktör för mediemyndigheten, i ett pressmeddelande.

De tre kanalerna sänder på FM i och runt Oslo. Efter att nationella FM-sändningar stängdes 2017 är lokala nischkanaler de enda som får sända på FM i de större städerna. Men dessa kan inte ha annonsintäkter som överstiger 135.000 kr per år och kan inte vidaresända andra radiostationer. Anledningen är att de inte ska kunna drivas kommersiellt och därigenom förhindra ”digitaliseringen” d.v.s. konkurrera med de två kommersiella bolagen Bauer och P4 (MTG/NENT).

De tre radiostationerna har på olika sätt varit kopplade till Svein Larsen och hans kommersiella radiogrupp Radio Metro. Larsen är delägare av Asker och Bærums lokalradio, medan Medietilsynet anser att de andra två stationerna har vidarebefordrat innehåll från Radio Metro i strid med villkoren i licensen.

Myndigheten uppskattar att Norsk Lokalkringkasting och Askar och Bærum lokalradio har genererat årliga reklamintäkter 3-5 miljoner kronor. Radio Hurum uppskattas ha haft 700.000 kronor i årliga reklamintäkter.

De två stora kommersiella radioperatörerna har länge pressat på att myndigheterna vidtar åtgärder mot de lokala stationer som samarbetar med Radio Metro.

Svein Larsen kritiserade hösten 2018 mediemyndigheterna för att dramatisera situationen kring den lokala radion. Det är ingen överraskning för mig att myndigheten fortsätter att fungera som polis och rättslig myndighet för de stora kommersiella aktörernas räkning och fortsätter sin outtröttliga kamp för att stänga FM-bandet och försvaga norsk lokalradio. Det har varit deras linje i många år nu. Lyckligtvis verkar politikerna ha förstått konsekvenserna av beslutet om att släcka FM. Bara politikerna kan rädda FM från att försvinna inte byråkratin, säger Svein Larsen i ett skriftligt uttalande.

Larsen tror att beslutet fattas på fel premisser, och att "ingen av stasjonene bryter med konsesjonen og betingelsene der. Tilsynet må endre reglene hvis de skal få gjort noe med dette."

Nära 200 lokala radiostationer utanför de stora städerna får sända på FM till slutet av 2021. Ett politiskt beslut om vad som ska ske därefter väntas tas under våren i Stortinget. 

Läs mer

Läs även