söndag 7 april 2019

Norsk lokalradio: Starkt och entydigt motstånd mot övergång till DAB.

Förbund: Förlängt FM-tillstånd är bra för mångfalden. 
Bland 55 remissvar är endast de tre DAB-aktörerna mot fortsatt FM. 
Norska Lokalradioförbundet (NLR) är en av flera organisationer som har lämnat remissvar till Medietilsynet, som har regeringens uppdrag att undersöka om lokalradio skulle kunna fortsätta på FM även efter 2021. 
Flera lokalradiostationer har också inlämnat egna remissvar bl.a. Radio Rjukan. Överlag vill norsk lokalradio, liksom berörda organisationer, behålla FM och är negativ till att gå över till DAB. Endast NRK, Bauer och NENT är negativa till förlängd FM för lokalradio från 2021.

Ett av argumenten är mediemångfalden: Mediebransjen er i rask endring. Internasjonale aktører som Facebook og Google tar stadig større markedsandeler i lokale annonsemarkeder, og truer både lokale og nasjonale aktører. I en slik situasjon mener NLR at myndighetene ved å forlenge konsesjonene på FM til 2031, legger til rette for fortsatt mediemangfold på radio, lokal nyhetsproduksjon, at lokalradioene blir økonomisk drivverdige, samt sikrer at lokalradioene overlever i konkurransen med både nasjonale radiokanaler og andre internasjonale medieaktører, skriver förbundet.

Lokalradio bidrar positivt till lokal demokrati. Lokal radio har sin styrka i att kommunicera lokal information, politik, kultur och underhållning. Med lokalt innehåll som sitt starkaste vapen håller den lokala radion i många fall rollen som meningsfull opposition till den lokala tidningen. På vissa ställen utgör lokalradio den enda redaktionella rösten i den lokala demokratin, skriver förbundet.

Annars är ekonomin mycket viktigt för lokalradion. Kort sagt, det kostar inte samhället en krona att låta lokalradio fortsätta att sända på FM, men det blir dyrt att få all lokala radio över till DAB, delvis omöjligt. - De geografiska områden som tilldelas lokala DAB är stora. Av praktiska och ekonomiska skäl är lokala DAB-system i stor utsträckning etablerade i tätbefolkade områden med kommersiell bas och flera aktörer som kan dela på kostnaderna. Ett betydande antal lokala radiostationer kommer förmodligen inte att ges tillfälle att sända på DAB, eftersom det inte kommer att vara ekonomiskt hållbart. 

Förbundet menar också att lokal radio på FM inte förhindrar digitalisering av de nationella kanalerna, eftersom de själva nu hävdar att lyssnarens nu är tillbaka på nivån före FM-stängningen. Förbundets slutsats är att dagens FM-tillstånd bör förlängas till 2031 (samma år som DAB-tillstånd löper ut).

Läs hela skrivelsen:

I sitt remissvar skriver Radio Rjukan att det är absolut nödvändigt för den lokala radioindustrin att få fortsätta på FM, och detta så länge som möjligt. Utan FM-distribution kommer det att bli mycket svårt, förmodligen omöjligt att fortsätta.

Sett fra en som har jobbet med lokalradio i over 30 år, er det rart at statlige myndigheter skal beskytte de største ved å legge opp til en distribusjon som skal gjøre det vanskelig for lokalradio å overleve, skriver redaktör Ole Jon Tveito.

Vi är medvetna om att lokalradio aldrig har prioriterats av staten, men lokalradio står för viktiga funktioner som nationell radio aldrig kommer att kunna göra. Vi vill inte att de stora nationella kanalerna ska bestämma hur vi ska distribuera våra program och sätta ramvillkor som gör det möjligt för oss att överleva som ett medium, skriver Tveito som också har dålig praktisk erfarenhet av lokal DAB:

I övre Telemark har vi haft provsändningar på DAB med stöd från Lokalradiofonden, men dessa har varit mycket otillfredsställande. DAB visar inte mycket samma stabilitet, överföringskvalitet eller täckning som FM. Sändarna, som också är dyra, kräver tempererade och ventilerade förhållanden i terrängen för att fungera, och är också signifikant mer känsliga för temperatur- och strömvariationer.

Trots att vi hyr kapacitet till mycket mer än vad vi har haft för driften av vårt eget FM-nätverk, har vi inte varit nära den stabilitet vi behöver för att vi ska kunna basera oss på DAB-kommunikation, skriver Radio Rjukan i sitt remissvar.

Stark stöd för FM i remissomgång. Endast DAB-aktörer negativa

Medietilsynet har fått in 55 remissvar (instillingar) varav 47 är synpunkter från lokalradiostationer runt om i landet. Alla vill fortsätta på FM och är överlag negativa till DAB.  Remissvaren från de nationella aktörerna NRK, Bauer och NENT är inte oväntat negativa till förlängd FM från 2021.  Övriga remissvar kommer från IKT-Norge (it-branschen), upphovsrättsorganisationen Gramo, Norska Radio-Lytters Förening, Musikkindustriens Næringsråd (MIR), Norsk Journalistlag och Kringkastingslaget som samtliga vill ha en fortsatt lokalradio på FM till 2031.

Torgeir Waterhouse hos IKT-Norge svarar på frågan om lokalradio bör få rätt att fortsätta på FM efter 2021: Det helt enkle svare på dette spørsmålet er ja. Den tilsvarende enkle begrunnelsen for dette er at om lokalradioene ikke får fortsette å benytte FM vil det tvinge dem inn i et digitaliseringsløp som ikke er hensiktsmessig. For alle bedrifter er det avgjørende for å lykkes med ny bruk av teknologi å tilpasse den bruken til reelle behov og reell etterspørsel i det reelle markedet. Det er vanskelig å se at en tvungen overgang til DAB fremfor en aktør- og marketstilpasset bruk av teknologi drevet av brukernes behov og ønsker skal være hensiktsmessig å tvinge gjennom.

Läs alla remissvar här

Läs mer

Läs även
Bakslag för DAB-radio efter FM-stängning i Norge