lördag 6 april 2019

Politiker vill att norsk lokalradio får fortsätta på FM

Lokalradiostationerna och lyssnarna väljer bort DAB
Kommer den lokala radion att fortsätta på FM? Det var den stora frågan i den politiska debatten vid den nationella årskonferensen, som organiserades av norska lokalradioförbundet i Oslo 5 april.
Samma dag presenterade Kantar mätningar som visar att att FM är den överlägset viktigaste plattformen för lokalradio. 73% av lyssningen sker på FM. Ifråga om att stänga FM är Norge fortfarande en ö i världen. Inget annat land har sådana planer.

I den politiska panelen debatten fanns Freddy A. Øvstegård, Socialistisk Venstre; Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet; Trond Giske, Arbeiderpartiet; Tage Pettersen, Høyre och Morten Wold, Framstegspartiet. (Foto: lokalradio.no)


Inledningsvis avslöjade flera politikerna att de ännu inte har investerat i DAB-radio i bilen.
Det här är en nobrainer, sade Åslaug Sem-Jacobsen och påpekade att senterpartiet har kommit med ett separat förslag för att tillåta lokalradio att fortsätta på FM fram till 2031.

Vi hade alla hoppats att detta skulle ingå i mediepropositionen, säger Tage Pettersen, som också är ordförande i kulturutskottet, men han försvarade kulturministerens beslut att vänta med beslutet. Morten Wold påpekade att Frp har alltid har önskat låta lokalradio fortsätta på FM. Trond Giske, Ap, var också besviken över att FM-frågan inte fanns med i mediepropositionen som lades fram förra veckan, men han bedömde att det rådde en stor enighet om att Stortinget kommer att tillåta lokalradio att fortsätta på FM; – Dere kan være ganske trygge på at 2021 ikke blir slukkedato for lokalradio, sade Giske till deltagarna på landskonferensen.

Man diskuterade också lokalradions betydelse för den lokala demokratin och överlag rådde förvåning över att detta inte hade behandlats i mediepropositionen. Flera i panelen ville öka statliga stödet till lokalradion

Freddy Øvstegård SV trodde att lokalradio inte fick mycket pengar till stöd; mycket av bidragssystemet istället går till utvecklingen av DAB. Det här blir lite fattigare, säger Øvstegård och hävdar att det borde finnas två olika bidragsordningar, en för innehåll och en för digitalisering.

Giske Ap menade också att lokalradio får en mikroskopisk del av mediestödet. Åslaug Sem-Jacobsen Sp trodde att lokalradio också kan spela en viktig roll i kampen mot falska nyheter. 

Politikerna frågades också vad som skulle hända med den kommersiella radion på FM i storstäderna. Wold från Fri var positiv till att kommersiell radio skulle kunna sändas på FM i Oslo, medan Sem-Jacobsen sade att detta var något Sp skulle titta närmare på .

På konferensen presenterade Knut-Arne Futsæter, Kantar Media, aktuell statistik. Nästan alla har nu tillgång till digital radio, antingen via DAB, internet eller digital-TV. Det har sålts över sex miljoner DAB-mottagare i landet, men det finns dock fortfarande bara 1,75 miljoner bilar med DAB. 93% av det dagliga lyssnandet går via DAB och 7% via FM, medan det i bil är endast 49% som lyssnar på DAB och 14% på FM.

Lokalradion har en bra utveckling, det totala lyssnandet har ökat från 10% i början av 2017 och upp till 14% under fjolåret förra året. Från 2017 till 2018 ökade lokalradio i alla åldersgrupper. Radio Metro har ökat från 42.000 till 105.000 dagliga lyssnare. Medan Nea Radio har ökat från 5.000 till 30.000. Det är en allmän tillväxt för alla typer av lokala radiostationer.

73 % av lyttingen på lokalradio er på FM. Det sier jo litt om hvor viktig FM er for lokalradio, sade Futsæter.

Kommentar

Till skillnad mot i Sverige finns i Norge en välorganiserad lokalradio med ett riksförbund som har såväl kommersiell lokalradio som icke-kommersiell närradio som medlemmar.

Från början var avsikten när Stortinget tog sitt beslut om en övergång från FM till DAB att när lokalradiotillstånden på FM gick ut 2020 så skulle även den sektorn följa de nationella kanalerna över till DAB.  

Under resans gång har det dock motståndet inom lokalradion stadigt ökat mot sådana planer. Detta beror på att man upptäckt att en övergång skulle försämra lokalradions möjligheter att överleva eftersom DAB är en i många delar sämre lösning när det gäller tekniskt robusthet, geografisk räckvidd och ekonomi. Hos Norges grannar - Sverige och Finland - finns idag inte ens en diskussion om DAB längre. Aktuell beredskapsdebatt har också lyft fram FM-radions fortsatt starka position.  

Att Norge fortfarande är det enda land i världen som har stängt FM för sina nationella kanaler har också gjort intryck. Inga andra länder, än möjligen Schweiz, har idag sådana planer. FM fortsätter att vara en världsstandard som endast utmanas av radio på nätet via främst smartphones.  

Läs mer på lokalradio.no

Läs även