söndag 17 februari 2019

DAB-lobbyns illusioner bländar politiker. Inte bara i Norge.

Analys: Tekniken överlever inte FM.  Endast en promille i världen lyssnar på DAB-radio.
Trots hela 24 framgångslösa år och Internets snabbt ökande dominans fortsätter särintressen försöken att ersätta FM med det europeiska systemet DAB. Det har främst varit public serviceföretag med BBC, NRK och SR i spetsen som drivit på sedan 1990-talets början. Med undantag för norska NRK kommer dock dessa bolag till insikt att DAB inte längre tillhör framtidens radiolandskap. Numera är helt enkelt plattformen "digital radio" fast eller mobilt bredband i Sverige, Frankrike, USA och de flesta andra länder. Samtidigt står världsstandarden FM fortsatt stark.

Organisationer och personer som i decennier engagerat sig för denna ”nya” teknik DAB har nu målat in sig i sitt hörn. Ger inte upp trots att tekniska och ekonomiska fakta tydligt talar emot DAB. Sedan 1995 har sålts totalt 70 miljoner DAB-mottagare, men det beräknas finnas mer än sju miljarder FM-mottagare i bruk i världen. Att dessa skulle ersättas av en teknik, som inte efterfrågas av de som ska betala för kalaset, är inte sannolikt.   Ett sådant skifte skulle också bidra till en miljökatastrof. Det är ju inte enbart radiomottagare som ska ersättas utan även sändare.

Public serviceföretagen tillsammans med sin intresseorganisation EBU har dock sprungit ifrån verkligheten och anser sig kunna anpassa lyssnarna till sina egna behov istället för tvärtom.  Dessa organisationer har också blivit så stora och självständiga att de kan betraktas som ”en stat i staten” och lyckas alltmer sätta agendan även för sina formella ägare d.v.s. regering och parlament.  Detta är särskilt tydligt i Norge där NRK:s bolagsstämma utgörs av kulturministern.
Men vem styr vem? Här kan också en förklaring finnas till att DAB-projektet blivit ett fiasko. 

Kulturdepartementet har hittills inte kunnat besvara skriftliga frågor om vilka källor - utanför DAB-lobbyn - som beslutsunderlaget till Stortinget ifråga om FM och DAB baseras på. Det är därför inte svårt att inse vilka som satt agendan för det unika norska beslutet.

WorldDAB och EBU sprider falsk och vinklad information


DAB i Europa enligt EBU.
Lobbyorganisationen WorldDAB, som råkar ha sitt juridiska säte på samma adress som EBU i Geneve, fortsätter prångla ut visioner om DAB som framtiden radio. I en aktuella rapport talar EBU om att DAB finns i 30 länder i EBU-området (som också inkluderar länder i Nordafrika och Mellanöstern). Men WorldDAB och EBU berättar aldrig om var LYSSNARNA finns. Det är ju trots allt dessa som är avgör överlevnaden för ett system.

DAB med mer än 10% lyssning
Endast fyra länder i EBU-området har idag ett lyssnande på veckobasis som överskrider 10 procent; Norge, Storbritannien, Danmark och Schweiz. Utanför Europa finns inte DAB etablerat (utom i Australien där även FM och mellanvåg fortfarande står starkt).  Dessutom är det endast ett (1) land – Norge - där huvudplattformen för nationell radio inte längre är FM.  DAB-nät är redan väl utbyggda i Tyskland och Nederländerna, men trots lyssnar större delen av befolkningen på FM liksom alternativa plattformar som Internet, kabel och satellit. I Storbritannien har man ännu inte ens lämnat det gamla DAB-systemet till förmån för det uppdaterade DAB+.  BBC vill nu behålla FM och prioriterar idag Internet. 

Turkiet blir inte ett DAB-land enbart för att provsändningar sker från ett torn i Istanbul. Den som reser i Spanien får nog leta förgäves efter några DAB-sändningar och desto mindre finns någon spanjor som vet vad DAB är.  EBU:s karta ger således en mycket vinklad bild av verkligheten. Pågår provsändningar, som nästan ingen lyssnar till, som i Sverige betyder det ju inte att vi har anammat tekniken.  

Världen vill inte ha DAB


Internet har slagit sönder sista förhoppningarna om en global efterfrågan på DAB. Detta kan kopplas till det faktum att 70% av världens befolkning nu har tillgång till mobiltelefoner. Smartphones har idag blivit den vanliga radiomottagaren online för miljarder människor. Ingen tillverkare anser mödan värt att förse smartphones med DAB-mottagare. Denna beredskapsaspekt tog sorgligt nog aldrig de norska DAB-visionärerna i beaktande där man avskaffade FM, som är betydligt mer räckviddseffektivt än DAB.  Få av världens 220 länder skulle idag drömma om att ersätta världsstandarden FM med DAB.

Norska politiker och myndigheter är i händerna på lobbyn


Norska radiolyssnare tvingades över från FM till DAB, något de aldrig hade efterfrågat. Det tragiska med det norska DAB-haveriet är att det traditionella radiomediet nu kan strypas till döds om DAB-lobbyn lyckas i sitt uppsåt att få Stortinget att förbjuda FM även för lokalradio 2022. Till hjälp för detta har lobbyn återupplivat sin bulvanförening "Foreningen Norsk lokalradio" för att störa politikernas dialog med den organisation som i verkligheten företräder lokalradio; Norska Lokalradioforbundet. 

De påtryckningar som nu de resursstarka intressenterna nu bedriver inför ett politiskt beslut i vår är oroväckande. Motståndet är brett, men bedrivs i huvudsak ideellt. Det är bör också att NRK, som är landets viktigaste nyhetsförmedlare, också är en del av norska DAB-lobbyn. NRK sätter agendan för informationen i nyhetsflödet.

Även om NRK, Bauer och P4 (MTG) försöker få upp lyssnartalen genom att nu ha bytt publikmätningsföretag är övergången till DAB ingen framgång. Ett fåtal av de 30 kanalerna i det nationella nätet har mer än 10 procent av lyssningen. De flesta kanaler har vardera en (1) procent eller mindre.


Det finns skäl att ifrågasätta om tjänstemän på kulturdepartementet och anknutna myndigheter har gjort sin samhällsplikt och satt medborgarintresset före särintresset.  Norges unika DAB-beslut förbryllar många. Men myndigheterna duckar för kritiska frågor. Konkurrenstilsynet har hittills vägrat granska turerna kring de konkurrensbegränsade åtgärderna som FM-förbudet i storstäderna och hemliga avtal om fördelning av DAB-kapacitet.

 

Man frågar sig varför inte Riksrevisionen nu granskar hur och varför statens har agerat ifråga om DAB. Detta kan vara ett sätt att bli av med de misstankar om korruption, systemfel eller inkompetens som alltmer cirkulerar i debatten.  Att DAB-nätet inte fungerar lika bra som det tidigare FM-nätet med bl.a. drop-outs och sämre ljudkvalitet eldar ju på medborgarnas ilska över DAB-tvånget.

I Sverige gjorde Riksrevisionen en gedigen utredning, innan Riksdagen tog sitt enhälliga beslut 2016 att inte ersätta FM med DAB. Detta tredje försök att införa pådyvla svenska radiolyssnare en föråldrad teknik betraktas av många idag som det sista. Men den europeiska DAB-lobbyn fortsätter utöva otillbörligt inflytande på vissa politiker och tjänstemän inom de två dominerande partierna – socialdemokraterna och moderaterna – i Riksdagen. Lobbyn försöker nu stoppa utredningsförslaget att lämna över frekvensutrymmet som är avsatt för DAB-radio i VHF-band III till försvarets kommunikationsbehov. Detta skulle innebära, liksom tidigare i Finland, ett definitivt slut för DAB i Sverige.


Svenska politiker bör lära sig av Norge där Arbeiderpartiet och Høyre nu får mesta skulden för att ha låtit Stortinget under lång tid föras bakom ljuset av en lobby med fixare såväl inom som utom NRK. I takt med att medborgarnas förtroende för sitt publicservicebolag sjunker. Svenska politiker kan gärna berätta för sina norska kollegor att man i Sverige även lyssnade på sina myndigheter, expertis och andra - än SR och övriga i lobbyn - innan riksdagsbeslutet 2016 togs.


Många frågar sig nu varför måste staten stänga FM i just Norge? Vem ville detta, egentligen? Det handlar inte enbart om radiomediets överlevnad utan mer än så. Hur hållbar är den norska demokratin inför angrepp och manipulation av lobbyister? 


Läs även

Radio – utdatert da det ble oppdatert
Säkerhetspolitiskt förslag: DAB kan förlora frekvensutrymmet
Halva Norge lyssnar inte på DAB. Politiker börjar tänka om.
Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?

Market Insights Digital Radio 2019 (EBU Report)

Resurser

Digitalradio och FM-radio - Frågor och svar
DAB Radio Technical Problems
Hvem slukket lyset på FM? (podcastserie produsert av Kringkastingslaget).
Om DAB i nordisk press (Tidningsartiklar i norsk, svensk och dansk press)