söndag 12 juni 2016

Radiosverige har förlorat en mångsidig mediemänniska

Minnesstund för känd och uppskattad radioman på lördag
Lars Lundeberg, Fisksätra, har avlidit i en ålder av 61 år.  Redan i barndomen fångades Lasse av ljudet och radiomediet och blev hela livet verksam inom alla tre radiosektorna i Sverige; närradio, public service och kommersiell radio främst som radiotekniker. Han var också verksam under en tid i amerikansk radio och TV. 
Lasse var en mångsidig mediemänniska som många i Radiosverige kommer att sakna.

Lördag 18 juni, kl 14.00 i Fisksätra Folkets Hus (Saltjöbaden), äger en minnesstund rum. Sista dag för anmälan av deltagande är på måndag 13/6.

Mer om Lasse

Redan i barndomen blev Lars fångad och han blev som 10-12-åring en ledare i ett gäng i Saltsjöbaden som försökte skapa radiojinglar och popradioprogram. Han fick inspirationen bland annat från det han dittills hade hört av den då bland ungdomar så populära Radio Luxembourg, och han fascinerades av den fria jargongen hos de radiopersonligheter som hördes i deras sändningar. Det var utformningen av programmen, körstilar, jinglar, mixningar som betydde allt i hans och hans vänners lek med bandspelare, skivspelare, mikrofoner och ljudmixrar. Under skolåren lyckades han få gå som prao hos Sveriges Radio i två omgångar, och det blev starkt bidragande till hans fortsatta utveckling. 

Efter yrkesskolan fick han anställning för ljudstudioarbete hos AV-Elektroniks ljudstudior, som då var ett stort produktionsföretag på Sveavägen i Stockholm. Där kunde han även under sin fritid experimentera och utveckla sig vidare som ljudtekniker genom att använda företagets professionella ljudutrustning. Detta ledde honom sen vidare till anställning som ljudtekniker på Sveriges Radio, och även där fick Lars förmånen att kunna nyttja deras resurser för sin privata lust för ljudexperiment.

Ett helt nytt verksamhetsfält öppnades för Lars Lundeberg då närradion startade i Stockholm 1979, och han blev den drivande centralfiguren för ett gäng om tiotalet radioentusiaster som brann för radio, precis som han.

Lars startade Föreningen Ljudmixarna som från mitten av augusti 1979 sände tre timmar popradio varje söndagseftermiddag under namnet SBC. Namnet hade Lars haft med sig från radiolekarna i Saltsjöbaden med kompisarna där, då deras program redan då gick under det skämtsamt ihopsatta Saltsjöbadens Broadcasting Corporation. SBC kom att bli starkt dominerande för de första åren i närradion, och föreningen fick på bara något halvår in ett medlemsantal på cirka fem tusen, vilket får anses imponerande med tanke på att medlemskapet inte egentligen var nödvändigt för att kunna ta del av vad föreningen åstadkom ifråga om sändningar. I SBC ingick de då fyra mest populära radio-discjockeys inom närradion, men Lars var den som hade den största dragkraften. Främst drog han och SBC till sig tonårspubliken, och med detta blev den lilla "myggan" närradion i starten på 1980-talet en betydande konkurrent till "elefanten" Sveriges Radio. 

Plötsligt förändrades programtablåerna hos både SR och hos Radio Stockholm. Innan SBC hade ungdomsinriktade program år efter år lagts ner, men nu blev det viktigt för SR att anpassa sig till den nya tidens konkurrens. Clabbe började sända "Rakt över disc", och där blev Lasse dessutom Clabbes favorittekniker. Ett annat populärt program som infördes var "Eldorado" och på Radio Stockholm fick de helt plötsligt intresse av att dra till sig tonårslyssnare och startade "Sommarpuls" som liksom SBC sändes under flera timmar och - eftersom SBC inte hade upphört att sända trots de hårda STIM-avgifterna som infördes - fortsatte även Radio Stockholm på hösten, och Sommarpuls namnändrades till Storstadspuls.

Framgången för SBC lockade även fram andra att sända liknande program i närradion. Oftast var de inspirerade av SBCs, och främst Lasses stil och jargong, och Lasse kom även att medverka i sändningar hos de andra av de populära föreningarna i närradion, Radio SUS, Disco 91, FMAK, SSM för att bara nämna några. Det blev en hektisk tid när alla ryckte i honom och han skulle vara med överallt. Lasse hade många talanger och färdigheter ifråga om musik, radiosändningar, diskjockey-körande, ljudteknik, journalistik och politik. Han, och det SBC stod för, gav inspirationen till många av dem som idag jobbar i radiobranschen, att pröva att göra en karriär där.

Lars Lundeberg gjorde även ett par program under rubriken Eldorado för Sveriges Radio. Ett av dessa gav en djupdykning i ämnet amerikansk radio, och i det andra fallet var det ett "Eldorado Max Mix". Han gjorde även program åt Radio Stockholm, där han under ett par perioder var anställd.

Med start i maj 1986 inleddes sändningarna för SAF Radio, som i varje detalj kreerades av Lars Lundeberg. I början var det också han ensam som var programledare, men han blev snart en teamleader för ett stort antal radiodeejays och andra radiomedarbetare som där fick rum för vars och ens kreativitet genom bland annat de stora sändningstider som SAF Radio med tiden kom att förfoga över. Sannolikt blev Lasses utformning av SAF Radio en av de viktigare händelserna som sedan, i början på 1990-talet, ledde till att monopolet för radiosändningar i Sverige, till slut togs bort.

Under mer än tio år var Lars Lundeberg bosatt på olika platser i USA, och jobbade under dessa år på ett flertal olika amerikanska radiostationer som deejay, men han jobbade också inom många funktioner inom amerikansk TV. Tillbaka i Sverige arbetade han med att redigera och läsa in taltidningar åt Expressen och vara nyhetsuppläsare åt företaget Radions Nyheter, och han gjorde många arbetsuppgifter hos Kanal 5 där han också fick framträda som hallåman i TV-rutan.Några år arbetade han med att sända talk shows på Radio Nacka (99,9 MHz) och hos FMM (95,3 MHz).

Lars Lundeberg var en mångsidig mediemänniska, och vi är många som kommer att sakna honom.


Texten har publicerats på Radiohistoriska Arkivet