torsdag 10 december 2015

Opinionsarbete mot DAB-radio prisas

Public servicerådet får hedersomnämnande som Årets Lobbyist.
Den ideella föreningen Public servicerådet (PSR) tilldelades idag branschtidningen Resumés hedersomnämnande som Årets lobbyist. Efter några års slit med frågan är det glädjande att få ett sådant här erkännande, säger ordförande i PSR Gunnar Bergvall. Vi vill dock framhålla att vi inte har varit ensamma om att ifrågasätta DAB-projektet. Den kvalificerade delen av remissopinionen liksom dagspressen och Riksrevisionen är emot förslaget att ersätta FM-radion med DAB. Vår roll har framför allt varit att sätta fokus på frågan och att få politiker och myndigheter att närmare granska det hela . 

Gunnar Bergvall menar att DAB i 20 år har drivits av en handfull intressen som länge opåtalat fått sätta dagordningen med sin definition av "digitalradio". Förutom den snabbt växande radion via Internet - särskilt för Sveriges Radio - finns idag modernare lösningar än DAB som eventuellt alternativ till FM.
Juryns motivering: 
”Det var David mot Goliat i dabradiostriden. Förespråkarna var en tung och välorganiserad samling: SR-ledningen och kommersiell radio i armkrok med Teracom. Med ett envetet opinions- och lobbyarbete fick Public servicerådets Christer Hederström och Gunnar Bergvall allt fler beslutsfattare att fundera på klokheten i en dabövergång. I juni kom regeringens besked: Vi släcker inte fm-nätet”
I juryn som utsåg Årets Lobbyist 2015 fanns bl.a. Göran Hägglund, fd socialminister och partiledare för Kristdemokraterna.

Public servicerådets uppgift är att som nätverk och opinionsbildare slå vakt om grundläggande public servicevärden och dessutom stödja arbetet med att förstärka dessa värden. Rådet vill stärka den demokratiska insynen över de radio- och tv-företag som har samhällets uppdrag att bedriva public serviceverksamhet. 

PSR, som bildades 2011, är partipolitiskt obundet och utan anknytningar till myndigheter, SVT, SR, TV4 eller andra företag och intresseorganisationer.  PSR driver bl.a. denna nyhetsblogg. Förutom att bedriva opinionsarbete genom artiklar och remissyttranden i Sverige är också PSR involverad utomlands främst i den norska DAB-striden.