torsdag 17 december 2015

Teracom sluter åttaårigt FM-avtal med Sveriges Radio

Avtalet indikerar att FM-radion nu aldrig ersätts med DAB
Teracom har efter en offentlig upphandling fått det fortsatta förtroendet att leverera ett landstäckande markbaserat nät för FM och RDS till Sveriges Radio. SR inledde upphandlingen i april 2015. Grundkraven från Sveriges Radio är en fortsatt befolkningstäckning på minst 99,8% men med en fortsatt skärpning av kraven på driftsäkerhet och robusthet. 

Det befintliga FM-nätet möter redan idag höga krav på tillgänglighet och står emot mycket stora påfrestningar som exempelvis omfattande strömavbrott och kraftiga stormar. Det är därför FM-nätet också är den primära kommunikationskanalen för krisinformation och Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Avtalet omfattar minst 8 år och är som längst 12 år. Leveransen är prisreglerad av PTS, men bedöms vara värd minst 1,4 miljarder kr. Vi är mycket glada över att Sveriges Radio nu gett oss ett fortsatt förtroende som leverantör av denna viktiga tjänst både för samhället i stort och för allmänheten, säger Johnny Svedberg, VD på Teracom AB.

Teracom AB är en del av Teracom Boxer Group. Den helt statligt ägda koncernen består av Teracom och Boxer, i Sverige och i Danmark. 

Tillsammans med SR och de kommersiella bolagen MTG och SBS har Teracom i flera år bedrivit lobbying för att Sverige ska ersätta FM-nätet med ett nytt DAB-nät. Regeringen sade dock i juni 2015 nej till det förslag som innebar att en övergång skulle påbörjas 2017. Redan 2005 sade regeringen för första gången nej till att ersätta FM-nätet.