måndag 14 december 2015

Dansk utredning: DAB-radio ersätter inte FM i en nära framtid

Digitalradio handlar alltmer om Internet. Kommer DAB skrotas?
Det finns inga utsikter om att digital radio inom överskådlig framtid kommer att nå så stor spridning som FM-radion idag. Om sex år kommer minst halva radiolyssningen fortfarande vara på FM. Detta framgår av en marknadsundersökning som Kulturstyrelsen nu skickat ut på remiss till glädje för flera i radiobranschen. Är fastnättelefonen på väg tillbaks? Nej, och det är inte DAB heller. Sådant kunde man ha frågat poliitkerna, då man i våren 2015 var på väg att besluta sig för att sätta en mycket snäv tidsgräns för att släcka FM till fördel för DAB. Hade man gjort det, skulle det nästan ha varit som man också trodde att fasta telefonen skulle avlösa mobiltelefonen, säger John R. Kristensen, vd för upphovsrättsorganisationen Gramex till Berlingske Business. 

Kristensen fortsätter: Rapporten læner sig kraftigt op ad de fakta, vi fremlagde, nemlig at de, som forsøgte at tale FM ned og DAB op, udelukkende havde til formål at få solgt nogle nye radioer. Rapporten viser med al tydelighed, at DAB-teknologien ikke er blevet adopteret af forbrugerne.

Så här fördelar sig de olika plattformarna för radio i Danmark:


En prognos baserad på DR:s kanaler visar, att 47,0% av danskarna 2021 fortfarande kommer att lyssna  på FM, 24,8% via DAB, 19,0% via nätet och 9,2% via kabel- och satellit-TV.

Den 149 sidor långa utredningen är resultatet av en folketingsöverenskommelse om Medieavtalet 2015-2018 i april. Politikerna ville ha ett bättre faktaunderlag om hur framtiden digitala radiolyssnande skulle utveckla sig innan ett ev. beslut om att stänga FM. Nya faktorer som kommit till är bl.a. den kraftiga ökningen av det digitala lyssnandet på nätet. I rapporten konstateras bl.a. att det inte finns DAB-chips i mobiltelefoner eller plattor. Dessutom levereras få nya bilar med DAB-radio i Danmark; f.n. endast en av de tjugo på topplistan av sålda bilar.

Medieexperten Carsten Corneliussen påminner i en analys om vad rapporten egentligen skulle visa:
1) Om FM-nätet ska släckas - och i så fall när? Det är en politiska premissen. 
2) Om DAB/DAB+ ska utgöra en framtida isolerad infrastruktur för rundradio - eller om Internet kommer att bli den universella distributionsplattformen för all den radio och tv som sänds idag. Det är en tekniska premissen. 
3) Om huruvida och hur hittillsvarande och kommande investeringar i den samlade danska digitala infrastrukturen används bäst i ett samhällsmässigt perspektiv. Det handlar således om ramvillkor för en bransch i förändring.
Corneliussen menar att rapporten inte ger uttryckligen svar på dessa frågor, men det går rimligen att konstatera att den tekniska utvecklingen tydligt går mot en samlad universell distributionsplattform med streaming och on-demand som drivkraft.

Professor Knud Erik Skouby, Center for Communication, Media and Information Technologies på Aalborg Universitet, har suttit med i utredningens referensgrupp. Han har tidigare själv varit förespråkare för helt och hållet DAB, men verkligheten är en annan nu säger han. Det bedste og eneste argument for dab er, at der er plads til flere tjenester, men det er der mildest talt også på nettet. Det er blandet andet også derfor, svenskerne har sat dab på pause, säger Skouby.

Remisstiden för rapporten sträcker sig till den 29 januari 2016 då frågan ska debatteras i Folketinget. Kulturminister Bertel Haarder vill dessförinnan inte kommentera frågan.

Ladda ner hela rapporten

Läs även
Undersøgelse af radiomarkedet (2015) (analys av Carsten Corneliussen) 
Mediernes udvikling i Danmark - Resumé 2015 (Kulturstyrelsens rapport)