fredag 18 december 2015

Tv-avgift finansierar stöd till närradio i Danmark

Närradion delar på DKK 17,5 miljoner i statligt stöd 2016
Radio- och tv-nämnden har fördelat driftsstöd för icke-kommersiell lokal radio och tv. Liksom tidigare år är totala stödet DKK 43,8 miljoner (SEK 54,4 milj) av vilket radio får 40% och tv 60%. 153 närradiostationer har fått ett bidrag om vardera högst 122.444 kr per station. 34 icke-kommersiella lokal-tv-stationer delar på DKK 26,3 miljoner.

Stödet finansieras via den medieavgift (tidigare tv-avgift) som tas ut för innehav av tv-mottagare och andra apparater som kan ta emot public service-tv (DR). 

Närradiostationerna sänder alla på FM och lokala tv:n via marksänd digital-tv i MUX1.