fredag 2 oktober 2015

Kommersiell radio skjuter upp DAB-start

Lansering måste ske utan offentligt stöd och utan säkrat lyssnarunderlag
De fem bolag som har fått tillstånd att sända digital kommersiell radio får uppskov med sändningsstarten har Myndigheten för radio och TV idag beslutet; en dag innan sändningarna skulle vara igång enligt reglerna i tillstånden 1 oktober.  Bauer (ex SBS) och MTG innehar flertalet av tillstånden, 21 av 25. Övriga är DB Media, Skärgårdsradion och NT i Norrköping.

Det nya datumet som gäller är 1 juli 2016. Bolagen får alltså nio månader extra på sig att komma igång. Anledningen till att de vill vänta med starten är att tillståndshavarna anser att förutsättningarna för digitalradio förändrats av regeringens nej till digitalradioutredarens plan och att det därför behövs ökad klarhet om de framtida villkoren. Myndigheten skriver dock i sitt beslut att ytterligare uppskov ”inte bör kunna påräknas”. 

Analys
Det finns många anledningar att hysa stor tveksamhet inför möjligheten att kommersiell radio satsar på DAB nästa sommar. Draghjälpen från Sveriges Radio liksom från staten, som markerat att FM-nätet inte skall avvecklas, uteblir. SR vill inte riskera att bli sittande med både ett FM-nät och ett DAB-nät för lång tid framöver. Samtidigt som bolagets digitala satsningar på nätet når stora framgångar. Utan draghjälp från den aktör som har två tredjedelar av all radiolyssning blir det förstås mindre attraktivt för kommersiella bolagen att på egen hand satsa på DAB. Till detta kommer att MTG Radio ännu inte går med vinst och knappast får satsa på såväl FM som DAB. Det ska också noteras att närradion varken har ekonomi eller intresse för DAB. Avgörande bör bli hur mycket pengar Bauer är beredd på att investera på egen hand DAB under flera år.

Från radiolyssnarnas sida har något intresse för att ersätta FM eller online radio med DAB hittills inte kunnat redovisats. Mycket talar för att DAB-projektet i Sverige går i graven innan sommaren 2016.

Läs även