onsdag 21 oktober 2015

Övergång till DAB-radio kolliderar med verkligheten i Norge

Stor irritation bland NRK:s lyssnare inför DAB+.
Kritik mot säkerhetsbristerna i glesbygd och på vägarna. 
Inget DAB+ i smartphones.
Den av staten påbjudna övergången till digital DAB+ radio och stängning av FM 2017 möter befolkningens fortsatta klagomål och protester. Bilbranschen rapporterar om missnöjda kunder och problemet med att större delen av fordonsparken, i synnerhet bussar och lastbilar, inte har installerat DAB-radio. Dessutom kommer bilister från utlandet bl.a. Sverige inte kunna lyssna på norsk radio. Nu ökar på irritationen hos public serviceradions lyssnare (och licensbetalare). Ett kaos 2017 kan komma att drabba norska hushåll och bilägare. Dessutom är bedömningen att med smartphones som radiomottagare är norska DAB-nätet redan föråldrat.

Sedan länge har NRK sänt digitalradio med första generationens DAB-system. Samtidigt som nedsläckning av FM planeras för 2017 går man nu över från DAB till DAB+. Har man en DAB-mottagare äldre än fem år så kan man inte lyssna på "nya" DAB+. Detta har särskilt irriterat de som har köpt de tidigare dyrbara DAB-mottagare för bilar och för sina stereoanläggningar. De kan idag inte lyssna på bl.a. NRK Klassisk som flyttats till DAB+ där också NRK Sport, NRK P13, NRK mP3, NRK Folkemusikk, NRK Radio Super, NRK Sámi Radio och NRK Vær nu sänds. NRK Jazz har nyligen lagts ned.

Grunnen til NRK Klassisk flyttes til DAB+ er også at P4 ønsker å lansere en ny kanal. For at den skal få plass i sendernettet avgir NRK litt kapasitet, säger radiochefen Marius Lillelien. Samtidig er det kostnadsbesparende å sende NRK Klassisk som DAB+-kanal. Sånn sett bidrar dette til at NRKs budsjett holdes i balanse, säger Lillelien.

Senaste lyssnarmätningarna avslöjar att lyssnarna inte automatiskt går över till DAB-kanalerna. Det är endast  NRK P1+ som har tillströmning och den kanalen sänds enbart i DAB. Värre är det för NRK Sport, NRK Klassisk och NRK P13. I vecka 41 var det faktiskt  ingen som lyssnade på NRK Sport, om man ser till mätningen om en marknadsandel om 0,0 %. Det har kunnat vara ett statistiskt fel om det inte hade varit för att kanalen tidigare veckor legat på 0,1 och 0,2 %. Inte bättre för NRK Klassisk som hade en andel om 0,1%. 

Ifråga om riksprogram har NRK idag 64,4 % av radiopubliken medan de två kommersiella P4 och Radio Norge har 28,6 %. Den DAB-kanal med mest lyssning är NRK P1+ med 4,8 %.

I Dagbladet fortsätter nu Per Morten Hoff, generalsekreterare IT-branschens organisation IKT Norge sin kritik mot att Norge blir det första landet i världen som tvingar lyssnarna till DAB+. Han kallar hela DAB-projektet en flopp. Det hela kan leda till säkerhetsproblem runt om i landet. Folk over hele landet klager over at de ikke får inn DAB, særlig i utmark. Det kan føre til store sikkerhetsproblem ved ulykker, säger Hoff.

FM-nätet skulle på sin tid täcka 99,5 procent av Norges areal, medan målsättningen för DAB-nätet är att 99,5 % av befolkningen skal få in signalen. Han påpekar att flyglarm och viktiga meddelanden i radion idag styrs via FM-signalen. Detta kommer inte att fungera när FM-nätet slås av 2017. Myndighetene har sagt at man jobber med å finne en annen løsning, men de her ikke funnet en annen løsning ennå, säger Hoff som en längre tid har arbetat med problemställningen. 

Han pekar på att bara ett fåtal bilar har idag DAB-radio installerat, vilket kan medföra att viktiga meddelanden inte når fram. Sedan Norge är det första land som går över till att enbart sända DAB, betyder enligt Hoff att få utländska bilar kan nås av viktiga meddelanden. Jeg tviler på at utenlandske turister kjøper DAB-radioer før de kommer til Norge, säger han.  

Som tidigare rapporterats kan det norske bytet till DAB ske i strid med det europeiska ekonomiska regelverket (EØS) och Hoff kräver nu att utbyggnaden av DAB-nätet skjuts upp.  Politisk er det fullt mulig å la FM leve videre, i alle fall en del år til. Man må utsette FM-stengingen til saken blir prøvd av ESA, säger han til Dagbladet. Han påpekar att ett av huvudargumenten i Sverige vid DAB-stoppet var den dåliga krisberedskapen med tekniken.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) håller inte alls med Per Morten Hoff.  Regjeringens konklusjon om at kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet fra 2017 er oppfylt er basert på faglige råd fra NKOM og Medietilsynet, og bekreftet av Stortinget. Det er derfor ikke aktuelt å utsette digitaliseringen, skriver hon i en kommentar till Dagbladet. Efter Stortinget har bekräftat stängningsprocessen för FM har man nu inga planer på att skjuta upp detta i väntan på politiska processer i andra länder, avslutar hon.

Analys

Det är dock inte givet att norrmännen sluter upp i stora skaror för DAB+ utan kan envisas med att stanna kvar och lyssna på FM lokalt eller FM från Sverige alternativt gå över till radio via Internet i främst bilar och smartphones.

Övergången till DAB+ har kostat NRK mycket och public serviceförtaget, som inte fick höja tv-avgiften tillräckligt 2016, måste nu spara 100 milj mkr/år. Ifall inte större delen av radiopubliken följer med NRK över till DAB+ 2017, kommer sannolikt företaget tvingas att fortsätta att sända även i FM åtminstone NRK P1 och lokal radio. Detta innebär ökade kostnader som idag inte finns budgeterade. Risken för kraftfulla rationaliseringar med personalnedskärningar inom NRK kan då förväntas.

Det rapporteras från flera länder att radiolyssningen på mobil och smartphones alltmer ökar. Detta sker främst on-line, men även på FM. Prognoser pekar på att alla vuxna i världen kommer att äga en smartphone 2025. Smartphones ersätter stand-alone radiomottagare som "köksradio", "reseradio" och "fickradio". I bilar blir radion en funktion i "Connected Car". Denna utveckling ske även i Norge. Eftersom DAB inte finns eller planeras att byggas in i smartphones ställs ett DAB-nät helt utanför en on-line plattform som bygger på 3G, 4G och kommande 5G-nät. Det norska DAB-nätet är således redan föråldrat.

Läs artikeln i Dagbladet 

Läs även