söndag 5 januari 2014

EU går in i striden om 700 MHz-bandet

Europakommissionen bjuder in till högnivåsamtal
Mobilt bredband ökar explosionsartat och med detta behovet av nya frekvensband. För mobiloperatörerna behövs nu frekvenser under det lägsta frekvensbandet 800 MHz som f.n. används av 4G-näten. Detta har lett till en konflikt mellan radio/tv- och telekomindustrin ifråga om användningen av frekvensbandet 700 MHz. 

Om tv tvingas mot lägre band kan detta även påverka användningen av högsta frekvensbandet för rundradio 174-240 MHz, som behövs för DAB i flera länder i Europa.

Kommissionens vice ordförande Neelie Kroes har nu satt ihop en grupp som hon aviserade om redan i februari 2013. The High Level Group on the future use of the UHF band (470-790 MHz) ska ge råd till kommissionen ifråga om de politiska och tekniska aspekterna och försöka komma fram en winwin-situation för bägge sidor. 

Rapporten ska täcka in strategiska element och utmaningar ifråga 1) marksänd distribution av såväl audio-visuella tjänster som datatjänster inklusive möjligheten till konvergens mellan broadcast och broadband, 2) affärsmodeller och kostnader för såväl nuvarande som potentiella användare liksom för slutanvändarna, och 3) effekterna på spektrumanvändningen inklusive 700 MHz-bandet.

Gruppen består av 20 medlemmar som representerar företag och organisationer. Dessa åläggs att i arbetet ta hänsyn även till andra intressen utanför sina egna inklusive konsumenternas. I gruppen finns bl.a. TeliaSonera, BBC, EBU och Community Media Forum Europe. Genom lobbyorganisationen Broadcast Networks Europe finns också svenska Teracom med. Gruppen ska senast 30 juni 2014 lämna en rapport till kommissionen. Första mötet hos Europakommissionen i Bryssel hålls 13 januari 2013. Ordförande för högnivå-gruppen är tidigare WTO-chefen Pascal Lamy.

Läs även TV-bransch i strid mot telekom om 700 MHz-bandet