onsdag 15 januari 2014

Sveriges Radio medlem i DAB-radiolobby

Tv-avgiftsmedel till internationell lobbyverksamhet
I sitt lobbyarbetet för DAB-radio, som Sveriges Radio och Teracom bedrivit mot svenska politiker, samverkar man med en internationell organisation. WorldDMB främjar DAB-tekniken och har som medlemmar främst public serviceföretag och tillverkningsindustri både på sändar- och mottagarsidan. WorldDMB har länge bedrivit en ofta vinklad och osaklig kampanj för den nu snart 30 år gamla DAB-tekniken. Det finns dock inget officiellt stöd för detta system inom EU-organisationen och Europakommissionen har tidigare ställt sig kallsinnig till att utse en europeisk standard.

Till skillnad mot den digitala övergången för tv har inte EU tagit ställning för att digitalisera rundradio eller val av ett av de fyra av ITU godkända systemen. Sedan ett år har WorldDMB dock på sin webbplats listat Europakommissionen som en av sina medlemmar (nr 273) vilket naturligtvis signalerar en särskild politisk tyngd. 

Det kan ifrågasättas om kommissionen kan vara medlem i en lobbyorganisation. Vid kontakter med kommissionen i Bryssel visade det sig att denna inte är medlem och inte kan förklara om hur man kunnat hamna på WorldDMB:s medlemslista. Europakommissionen har nu sett till att bli borttagen från listan.

WorldDMB har de senaste åren presenterat information om DAB-systemets fördelar och exempelfierat med framgångar i en del länder. Samtidigt kan man inte visa upp några lyssnarsiffror för länder utanför Danmark, Norge och Storbritannien samt Australien. Förutom dessa fyra länder listar WorldDMB 17 andra länder som "countries with regular services" bl.a. Sverige (!). Men i nästan alla dessa länder finns inte mer än någon procent DAB-lyssning om ens någon alls. I Tyskland är nås nu nästan hela landet med DAB+ men lyssningen är endast några procent. 

Man har tillsammans med sina medlemmar - bl.a. SR och Teracom AB - under ett par år påstått att FM-radion är under avveckling. Några sådana beslut har ännu inte tagits i något land i världen. 

Sveriges Radios har varit medlem i lobbyorganisationen i mer än tio år. Medlemsavgiften för SR är ca 100.000 kr/år. Även norska NRK är trogen medlem, medan Danmarks Radio lämnade WorldDMB för ett par år sedan. WorldDMB (tidigare WorldDAB), har sitt formella säte i Geneve (hos EBU), men har också kontor i London. 

Digital Radio Mondiale, som driver det konkurrerande och modernare europeiska systemet DRM, har inte något liknande stöd från eller samarbete med SR eller Teracom.

Besök organisationernas webbplatser:

Läs även