onsdag 15 januari 2014

Kraftig nedgång för svensk radioreklam

Mediebyråerna förmedlade totalt reklam för 12,7 miljarder kr 2013, en nedgång med 3,9 procent.
Radioreklam minskade med 14,5 procent till 299 miljoner kr förra året, enligt Sveriges Mediebyråer. Stora vinnare var internetreklam, +18,8, och sökreklam +22,4 procent. Mest minskade kvällstidningarna (-25,2), landsortspressen (-21,4) och fackpressen (-20,0).