måndag 28 oktober 2013

Beslutsunderlag för DAB-radio saknas

Regeringen försöker inför valet 2014 smyga på svenska folket en omodern och ineffektiv digitalradio. Det sker genom en snårig proposition som är både oklar och svårtolkad, men som direkt berör alla svenska medborgare, skriver Maurice Mogard, musiktekniker på SR, och Åke Rangborg, f.d. anställd vid SR och SVT på Svenska Dagbladets Brännpunkt idag.

Läs hela artikeln med kommentarer Miljoner apparater kan bli värdelösa