tisdag 8 oktober 2013

Historien om DAB-radion - Kvaliteten som försvann

DAB: 80-talslösning för bilradio.
Utan syfte att ersätta FM
 
 
DAB-systemet skapades redan på mitten av 80-talet av två tyska ingenjörer och var aldrig avsett att ersätta FM-radion.  Man sökte ett system för bättre bilradiomottagning och som kunde komplettera FM för krävande musiklyssnare.  Under tidigt 90-tal skapades en kompressions- och processorstandard, som åstadkom önskad Hifi-kvalitet. Denna standard har emellertid övergivits i DAB+ den uppgraderade av systemet.

På bekostnad av ljudkvaliteten har man idag istället satsat på utrymme för att få in så många kanaler som möjligt inklusive dataströmmar. Kvalitet har fått vika för kvantitet. 
Idag ger digital radio via andra plattformar bättre ljudkvalitet än DAB+ Denna sanning har DAB-lobbyn inte delgett politiker och andra makthavare.

Läs radioteknikerns berättelse Historien om DAB - Kvaliteten som försvann