tisdag 29 oktober 2013

Europeisk närradio vill behålla FM

Inget behov av att stänga FM.
DRM+ bättre digitalt system än DAB+ 

Arbetsgruppen för Communications Broadcast Issues (CBISS) har hållit möte i Bryssel den 23 oktober. CBISS är en del av Communications Committee (COCOM) vid Europakommissionen.

Vid mötet har de två paneuropeiska organisationerna för närradio Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC Europe lagt fram sitt gemensamma och detaljerade ställningstagande angående digitalisering av marksänd ljudradio.  CMFE och AMARC vill bibehålla den analoga FM-radion och ser inget behov av någon snar digital övergång eller stängning av FM-bandet.  
Utan relevanta hänsyn tagna för lokal och community radio (närradio) kan en digital övergång bli till nackdel för såväl individer som organisationer som driver community radio liksom för dess lyssnare eftersom utrustning måste bytas ut i bägge ändar. Vid en framtida digital övergång bör DRM+ vara tillgängligt för community radio i Europa vid sidan av den mer kostsamma och komplexa DAB+ systemet skriver organisationerna.

Det finns idag totalt ca 2.300 närradiostationer i 29 europeiska länder.