fredag 5 april 2024

Dansk radiostation på enbart DAB läggs ned

Fiaskot ett bakslag för idén om privatdriven public service 

En skattefinansierad kulturradio för unga som bara sänder på DAB i Danmark - Radio Loud - fick aldrig många lyssnare och blev heller aldrig populär bland myndigheterna. 31 mars kunde man höra Radio 24syv för allra sista gången. Efter bara fyra år i etern har ett experiment misslyckats ganska spektakulärt. Radio24syv, tidigare Radio Loud, blev aldrig vad myndigheterna hoppats på, nämligen en rikstäckande privat public servicekanal som skulle kunna vara en motvikt till Danmarks Radio. 


Politikerna hade beslutat att använda skattepengar till en privatdriven radiokanal som endast skulle sända digitalt. Radio Loud fick bidraget 2019 och skulle sända kulturradio för unga, på DAB. Till historien hör att dåtidens privatdrivna public servicestation Radio24syv inte ville ansöka om förnyad FM-koncession eftersom den hade tvingat dem att också sända DAB. De förlorade anbudet på denna DAB-kanal till Loud. Vilket paradoxalt ledde till att vad som var en någorlunda framgångsrik FM-kanal lades ner. Idag drivs den kanalen av ett antal dagstidningar, som Radio 4, med offentligt stöd.


Radio Loud gick i etern 1 april 2020, vilket var dålig timing. Mitt i en pandemi lanserades kanalen som en kulturradio för unga, som bara sänder digitalt. Även om DAB-radio nådde många danskar var FM den dominerande distributionsformen och liksom i Norge var det få unga som kastade sig över DAB. Kombinationen av innehåll och distribution ledde till att Loud hade så få lyssnare att det inte ens gick att mäta. När lyssnare registrerades var få av dessa unga.


Radio Loud fick också hård kritik för att inte ha uppfyllt sina licensvillkor. Mediemyndigheten lyfte särskilt fram brister när det gäller direktsändningar, interaktion med lyssnarna, bristande geografisk spridning och det faktum att radiokanalen inte fått godkännande innan de genomfört betydande förändringar. Detta var drygt ett år efter att kanalen gick i luften.


Efter ett och ett halvt år med Radio Loud gick företaget som hönan sparkar och chefen gick. Samtidigt valde de ursprungliga ägarna att sälja sina aktier till Berlingske Media som bytte namn på kanalen till Radio 24syv. Kanalen har av flera medier och Radio Louds tidigare ordförande beskrivits som "den största medieskandalen i Danmarks historia”.


Det misslyckade projektet ger perspektiv på många uppförsbackar på vad politikerna under många år föreställde sig framtidens danska radio;  privatdriven public service som alternativ till DR, att DAB skulle leda till nya format och innehåll och inte minst att man skulle kunna nå unga lyssnare.


I en medieuppgörelse i Folketinget 2023 beslutades att Radio24syv/Loud inte skulle få sin licens förnyad och måste därför upphöra den 31 mars 2024.


Läs även

Dansk skandalekanal er lagt ned (radionytt.no)

Danmark: Hård kritik mot Radio Loud (radionytt.se)

Radio Loud dumper på både kvalitet og public service (journalisten.dk)

Public serviceradio avfärdar DAB+