onsdag 20 september 2023

Alltmer Internet för radio- och musiklyssning i Tyskland

Nytt rekord! Över 50 miljoner människor i Tyskland lyssnar på online-ljud. 

Främst i bilen. 60% av den vanliga online-ljudanvändningen sker bakom ratten - förutom streaming lyssnas främst webbradio. Oavsett om det är webbradio, podcasts, ljudböcker eller musikstreaming - oavsett om det är via smart högtalare, smartphone eller infotainmentsystemet i bilen - blomstrar online-ljudanvändningen, visar "Online Audio Monitor 2023".

Mer än 50 miljoner människor lyssnar på ljud från Internet, vilket är 71% av befolkningen (14 år och äldre). Den största tillväxten registreras av webbradio, som 52% av människorna ställer in på. De flesta lyssnar fortfarande på online-ljud via smartphone (80%). Men användningen av smarta högtalare fortsätter också att öka: Mer än 19 miljoner människor i Tyskland har tillgång till en smart högtalare. Och nästan alla använder också online-ljudinnehåll, särskilt webbradio (72%).. Två tredjedelar (67%) använder innehållet direkt via det inbyggda infotainmentsystemet i bilen.


Läs mer