lördag 18 mars 2023

Österrike öppnar nu för 5G Broadcast i UHF-bandet

Radio- och tv-sändningar till smartphones via 5G kan bli global standard

Finansdepartement har gjort förändringar i landets radiofrekvensförordning vilket möjliggör 5G-Broadcast-sändningar i  UHF-bandet (470-694 MHz). Detta band kommer nu att delas av både gängse marksänd television DVB-T2 och via mobilnätet 5G Broadcast.
 Det österrikiska sändningsbolaget ORS är i hög grad involverad i förbättringen av den nya 5G Broadcast-överförings-standarden som gör att linjärt sändningsinnehåll kan distribueras direkt till mobila enheter som smartphones eller surfplattor – även utan Wi-Fi eller internet.

ORS driver forskning och utveckling framåt i Österrike för att säkerställa att 5G Broadcast-överföring uppför sig på ett liknande effektivt sätt som DVB-T2. De första 5G Broadcast-mottagningsbara prototyperna av smartphones visades redan på förra årets mobilmässa i Barcelona.

Hur fungerar 5G Broadcast? (ORS Österrike)

Idag samarbetar flera företag och organisationer för att utveckla och lansera 5G Broadcast i Europa. Bland dem sju public service-företag, EBU, Ericsson och Nokia. Dock ännu inte svenska SVT och SR. 5G Broadcast-systemet kommer troligen att ersätta främst DAB som det framtida digitala alternativet för marksänd radio. 5G Broadcast kommer att kunna tas emot i smartphones, DAB kan inte.  Idag är världens mest utbredda lyssningsplattform för radio efter FM nämligen smartphones.

Läs också
Spanien testar igen 5G Broadcast
New EBU Tech Report on 5G for Broadcasters
While 5G Launches Globally Interest for DAB Radio Fades.

Se video