fredag 10 mars 2023

FM-radio kvar i Nederländerna - till åtminstone 2035

Trots fullt utbyggt sändarnät har DAB svårt att matcha 
radiolyssningen på FM och Internet 

Holländarna kommer att hålla fast vid sändningarna av nationella kommersiella radiostationer via FM till åtminstone 2035. Detta framgår inför auktionsförfarandet för nationella kommersiella FM- och DAB-frekvenser av ministern för ekonomi och klimat Micky Adriaansens (VVD).

Enligt ministern går övergången från FM till digital infrastruktur, inklusive DAB+, för långsamt, vilket gör att det inte är realistiskt att stänga av FM före 2035. Forskning visar också att det inte finns någon annan värdefull användning av FM-frekvenserna och det heller finns inga internationella planer för annan användning än rundradio.  


Läs här mer om detta och auktionen på Digital Radio FM Insider