torsdag 17 september 2020

Försök med digitalradio på FM-bandet i Köpenhamn

Långsiktigt försök berör även Sverige.
Radio- och tv-nämnden beviljade 31 august 2020 Open Channel Aps i Köpenhamn bedriva försöksverksamhet med digital radio DRM+ på FM-bandet i kommande 12 månader, men kan förlängas ytterligare två gånger à 12 månader.  Sändningarna planeras komma igång under sista kvartalet i år på frekvensen 86,5 MHz, 500 Watt ERP og med en bandbredd om 200 kHz, vilket ger plats till två DRM+ kanaler. På varje DRM+ kanal är det 186,4 kbps kapacitet med plats för tre digital radiokanaler med slideshow, totalt sex digital radiostationer kan således sändas här. Ambitioner finns att involvera Öresundsregionen och eventuellt samverka med någon annan FM-station på den svenska sidan. 


Räckvidd DRM+ för bilradiomottagning

Försöket på frekvensen 86,5 MHz har även godkänts av svenska Post- och telestyrelsen.  Att försöket görs en bit under det reguljära FM-bandet (87,5-108 Mhz) beror på att det inte finns plats i denna täta region. De nya mottagarna för DRM+ klarar av 64-108 MHz (VHF band I och II).


Vi är mycket nöjda att detta försök får stöd med utrustning, mjukvara och expertis från partners i Europa och Kanada, säger Kenneth Wenzel, projektledare och direktör på Open Channel.  Det handlar om digitalRADIO.systems, Comm-connect and mediathand (Danmark); Progira (Sverige); RF Mondial, Fraunhover IIS & Kathrein, NXP Semiconductors Germany GmbH (Tyskland); Gsertel (Spanien); Nautel (Canada) and FM/DRM rmottagare from Gospell (Kina) & Starwaves (Tyskland),


Ett problem för utvecklingen av DRM+ under tio år har varit att det har saknats mottagare på konsumentmarknaden. Intressena bakom det konkurrerande systemet DAB har varit mycket starka särskilt i Europa. Men DRM-systemet är effektivare än DAB främst ifråga om räckvidd och drar mindre ström på mottagarsidan. Nu har kinesiska, indiska och tyska företag försett den indiska marknaden med bordsmottagare och bilradio som klarar av att inte bara ta emot DRM på kortvåg och mellanvåg utan även på FM (DRM+) liksom allt analogt på banden. 


Till skillnad mot DAB, som endast får sändas i VHF band III, kan DRM-systemet användas för digitala sändningar på alla rundradioband från långvåg till VHF-banden I-III.  


Läs även

God framtid för global och lokal marksänd digitalradio med DRM