torsdag 16 januari 2020

God framtid för global och lokal marksänd digitalradio med DRM

Samtidigt kan man skönja slutet för DAB utanför Europa. 
Radiobolag försöker etablera system för digital markradio som avses fungera som ett framtida alternativ till digitalradio via Internet. De främsta utmanarna är HD-radio, DAB och DRM. Medan DAB är ledande i Europa och HD-radio i Nordamerika är DRM-systemet valet för stora nationer i Asien (inklusive Ryssland), Afrika och Sydamerika. 

Indien och Pakistan är nu helt inställda på DRM (Digital Radio Mondiale) med stora investeringar redan gjorda resp. beslutade.

En digital övergång med DRM- eller HD-radio på AM/FM-banden kan överleva en global konkurrens med digitalradio på Internet eftersom systemen är integrerade i redan etablerade välkända analoga system som FM, kortvåg och mellanvåg med dess frekvensband mellan 150 och 108 MHz. Dessutom kan DRM och HD Radio erbjuda en betydligt bättre sändarräckvidd än DAB-systemet. Dessa system kan också bättre än DAB integreras i nationella nöd- och beredskapssystem.

DAB-systemet befinner sig istället ödsligt på en frekvensplats på ett TV-band (VHF III). Trots decenniers uppbackning av den resursstarka lobbyorganisationen WorldDAB minskar förutsättningarna för att DAB ska överleva på en fri marknad. Hittills är det dock endast Norge som lämnat FM och gjort sig beroende av DAB för sin nationella marksända radio.

Läs mer