onsdag 28 oktober 2020

En trovärdig illusion av musik

Ny bok om den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång

Alf Björnberg, professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet – skildrar den svenska hifi-kulturens historia: de föränderliga idéer, värderingar och handlingsmönster som har präglat användningen av ljudåtergivningsapparatur i Sverige sedan introduktionen av elektriska och elektroniska ljudmedier. Genom framför allt tidskrifter och dagspress kartläggs hur experternas rådgivning och reklamens budskap föreskrev lämpliga sätt att använda ljudapparater, men också hur olika användare utformade en delvis avvikande hantering av dessa apparater.

En grundläggande föreställning i hifi-kulturen är den att high fidelity, det återgivna ljudets trohet mot originalet, är något eftersträvansvärt som därmed kan motivera användarna att satsa tid,

pengar, arbete och kunskap för att uppnå så stor likhet som möjligt mellan reproducerad och levande musik. Men undersökningen visar också att det har funnits flera andra egenskaper hos reproducerade ljud som har värderats lika högt som, eller högre, än deras likhet med originalljud. 

Ett avsnitt ägnas särskilt ”Digitalt ljud direkt ur etern: DAB och streaming” (sid 190-193) och rekommenderas den som funderar på varför DAB aldrig slog igenom.


Boken kan laddas ned gratis här. 


Läs även 

Historien om DAB - Kvaliteten som försvann