torsdag 17 september 2020

Nya digitalradiomottagare på konsumentmarknaden i Indien

Marksänd DRM+ kommer nu även på FM-bandet. Största utmaningen för DAB hittills.
Kinesiska Gospell, schweiziska StarWaves (med bl.a. ”TukTuk Radio”) och indiska Avion har lanserat nya modeller av DRM-mottagare för fast bruk och bilradio. Till skillnad mot tidigare har de flesta mottagare nu även anpassats för DRM för alla rundradioband; mellanvåg, kortvåg och VHF-band I-III inklusive FM-bandet (DRM+). 
I en artikel i radiobranschtidskriften Radio World framkommer det att blir möjligt att anpassa nuvarande analoga FM-mottagare även i mobiltelefoner till DRM+ utan någon extra hårdvara. Detta är särskilt intressant för Indien där en mycket stor andel av befolkningen lyssnar på radio i sina mobiler och smartphones; online eller på FM. 


Inom den allokerade bandvidden 200 kHz kan en radiostation sända upp till sex högkvalitativa ljudkanaler tillsammans med datatjänster och nödsystem. Detta kan ske utan att man stör samtidig analog FM-signal. 

 DRM-systemet har i över tio år används för sändningar (DRM30) framför allt på kortvåg, men även i viss mån mellanvåg. I och med Indien valt bort att satsa på DAB och istället DRM har utvecklingen tagit fart i Indien och närliggande stater. Såväl DRM som DAB är europeiska system, men DRM har idag en starkare position än DAB i stora vidsträckta nationer som Indien, Kina, Ryssland och Brasilien. Blir den indiska satsningen på DRM framgångsrik innebär det att DAB-systemet, som ett komplement eller ersättning till FM, blir alltmer marginaliserat utanför Europa.  

Läs mer