fredag 4 april 2014

FM växer starkt. Marknad väntar DRM+ i Sydasien

FM starkt tack vare mobilen, men Indien vill också satsa på DRM
Expertgruppen i den indiska public serviceutredningen har rekommenderat att en av världens största radiobolag - All India Radio - övergår från analogt till digitalt på mellanvåg (DRM30) för att möta nationella och regionala täckningsbehov. Radiolyssning på FM via mobiltelefon är omfattande i Indien, men man vill att FM fortsättningsvis främst ska täcka lokala behov och senare övergå till digitalradio (DRM+).
Man konstaterar att mottagarmarknaden för DRM är outvecklad och vill därför att denna marknad främjas. Även Pakistan och Bangladesh har uttryck intresse att ansluta sig. För denna marknad kommer att krävas att såväl DRM30 som DRM+ finns i mottagarna från att marknadsstart.  Den nya högeffektiva kodningstekniken xHE-AAC kommer att inkluderas från början och mottagarna beräknas bli mycket billiga tack vare massproduktion. - DAB-systemet är främst av kostnadsskäl inte aktuellt för Indien.

Läs mer detaljer:  India Going for Complete DRM Structure