tisdag 31 december 2013

3 av 4 Europeiska hushåll har nu bredband

Tillgången till  och användning av Internet är väl spridd i EU. 79% av hushållen har Internet-tillgång 2013 och 76% har bredband; en ökning från 55% resp. 42% år 2007. För de flesta i EU28 har Internet nu blivit en vardagsrutin; 62 % av EU-medborgarna använder nätet varje dag och ytterligare 10 % åtminstone en gång i veckan. Detta enligt data som nyligen publicerats av Eurostat, EU:s statistikkontor.  - Högsta andelen bredbandsanslutningar har Finland (88 %) följt av Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Sverige (alla 87 %) samt Tyskland (85 %).