fredag 13 december 2013

Tysk radiostation sänder DRM+ reguljärt

Digitala sändningar på FM-bandet 
Studentradion “bit express” i Erlangen har i samarbete med Fraunhofer IIS startat sändningar 11 december med sin nya DRM+ sändare på 87,9 MHz. Frekvensen har tidigare tilldelats för testsändningar av mediemyndigheten i Bayern. Med ny permanent utrustning kommer “bit express” nu sända DRM+ på reguljär basis. Man använder också för första gången den nya vässande kodningstekniken xHE-AAC.
Mer information: www.bitexpress.de