tisdag 3 december 2013

Skuggminister varnar för hastig digital övergång

Förslag att höja ribban för brittisk DAB-radio
Kulturministern i skuggregeringen parlamentsledamoten Helen Goodman (Labour) varnar regeringen för att göra en för snabb övergång till digitalradio (DAB).

Goodman menar att under nuvarande ekonomiska kris är det inte läge för att flertalet i landet att spendera £ 50 eller mer för att köpa en ny digital mottagare. Hon menar att detta är ytterligare ett exempel på hur ministrar i regeringen lyssnar på bolag och personer som har teknikföretag och som inte har kontakt med vanligt folk.

Goodman pekar på att socio-ekonomiska fakta pekar på att låginkomsttagare är minst benägna att använda digitalradio till skillnad mot höginkomsttagare. Kostnaderna kommer att därmed att proportionellt belasta låginkomsttagare.

När Labour hade regeringsmakten 2009 indikerade man att den digitala övergpngen skulle ske först när 50 % av radiolyssnandet skedde via digitala plattformar (d.v.s.förutom DAB även via Internet, satellit och tv-nätet). Idag är digitala lyssnandet ca 36 % varav två tredjedelar DAB.

Goodman föreslår nu att ribban skall höjas till 75 % och att då skall minst 50 % av lyssnandet vara DAB.