torsdag 25 juli 2013

Omöjligt uppdrag för digitalradiosamordnare

I regeringens proposition för vilka riktlinjer som ska gälla för public service 2014-2019 finns förslag om DAB-radions fortsatta utveckling och att man skulle att tillsätta en särskild samordnare. Docenten Nina Wormbs har idag utsetts till ansvarig att utreda hur övergången från ett analogt till ett digitalt radionät ska ske. Hon skall utgå från att FM-sändningarna släcks 2022 och att de digitala sändningarna ska nå hela landet och uppfylla högt ställda beredskapskrav. Kulturdepartementet framhåller att övergången från analog till digital radio bör vara marknadsdriven. Uppdraget, som ska redovisas senast november 2014, blir dock i praktiken omöjligt.


I direktiven till utredaren nämner departementet inte att det handlar om mer än digitalradio nämligen "DAB" vilket innebär att hela nuvarande sändarnätet byts mot ett helt nytt med DAB-teknik.

Läs direktiven Branschsamordnare för digitalisering av ljudradion

Analys:  Nina Wormbs uppdrag blir mycket svårt eftersom det inte existerar en marknad för DAB-radio i Sverige trots försök sedan 1995. Få experter tror dessutom på en framtida marknad för denna teknik. Dessutom kan inte FM-nätet "släckas" för kommersiella stationer eller närradiostationer som vill fortsätta sända på Band II. (DAB sänder i Band III).

Detta frekvensband (87,5-108 MHz), som används av de flesta länder i världen, är tilldelat efter internationella överenskommelser i FN-organet ITU liksom CEPT.  En EU-medlemsstat som skulle förhindra bruk av detta band i avsikt att tvinga medborgarna byta till annan teknik kan räkna med att bli anmäld till Europakommissionen och domstolen.

Det finns inte heller möjlighet för staten att direkt eller indirekt ensidigt subventionera en uppbyggnad av DAB eftersom det finns andra distributionsplattformar som DRM+, DVB-T, satellit och Internet. Läs mer om detta: EU-stopp för statsstöd till DAB-radio