onsdag 3 juli 2013

Motgång i Almedalen för DAB-radio

Riksdagspartierna negativa till extra SR-medel för digitalradio
I anslutning till public servicepropositionen som regeringen lämnade strax innan midsommar har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth sagt att det inte blir några extra medel till Sveriges Radio för detta. SR har tillräckligt god ekonomi för att klara av detta själv.

Vid ett seminarium i Almedalen (Visby) 3 juli med ledamöterna i kulturutskottet (utom SD) kunde heller ingen av dem tänka sig att ge SR dessa extra medel. Miljöpartiet

markerade dessutom mycket tveksamhet inför digitalradio-förslaget då kostnaden och teknikvalet (DAB+) är osäkert och oklart.


SR:s vd Cilla Benkö har tidigare markerat att frågan inte är löst i och med förslaget i propositionen. Ska digitaliseringen lyckas måste publiken känna att de får något mer från Sveriges Radio än vad de får idag, sade hon. Vi är beredda att själva rationalisera fram pengar för att klara en övergång, men behöver 50 miljoner för ett utökat utbud och intern teknisk omställning så att det inte sker på bekostnad av dagens kvalitet.  
Tidigare beräkningar har gett vid handen att det kommer att behövas ca 100 miljoner per år för SR för detta ändamål. Detta således utöver kostnaderna för parallellsända FM och DAB+ i nio år, ca 400 miljoner kr, som SR planerar att ta lån för i Riksgälden för.   

Propositionen kommer att beredas av riksdagens kulturutskott tidigast i september och ett beslut tas i Riksdagen strax därefter. Nu intensifieras lobbyverksamheten för att få politikerna att ändra sig och ge SR extra medel. Teracoms lobbyist fanns på plats efter seminariet. Utan de extra medlen och rationaliseringarna inom SR kommer med stor sannolikhet inte DAB-systemet att kunna lanseras.

Läs mer om propositionen