onsdag 31 juli 2013

Frågor och svar: Regeringen mörkar om DAB-radio

Oklara frågor och svar om digitalradio
Kulturdepartementet har på sin webbplats under rubriken Frågor och svar besvarat tre frågor om uppdraget för en digitalradiosamordnare (se tidigare nyhetsnotis).  Men får man veta vad det egentligen handlar om?  

Först skall amordnaren tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog med andra berörda aktörer utarbeta "ett förslag till plan för övergång från marksänd analog ljudradio till marksänd digital ljudradio."

Man ställer också frågan "När kommer FM-nätet att släckas ned?" Samordnaren göra en bedömning av ett uppskattat datum för släckning av FM-sändningarna 2022, att de digitala sändningarna ska nå hela landet och att de digitala sändningarna måste uppfylla högt ställda beredskapskrav. Detta blir underlag för att regeringen "slutligt ska kunna fastställa tidpunkten då FM-sändningarna ska upphöra."

Analys:
Här saknas i svaret: Vem skall släcka ned?  SR eller alla? Det finns idag inget land i världen som planerar att "stänga" FM-bandet och ingen regering i en EU-medlemsstat kan förbjuda användning av detta band som används av 200 länder i världen. 

På tredje frågan "Varför anser regeringen att det behövs digitalradio när webbradio redan finns?" menar man att den absoluta majoriteten av befolkningen lyssnar på radio i en vanlig radioapparat, endast tre procent väljer webbradion som sin främsta lyssnarkälla. Ett annat viktigt skäl är beredskap. "Om något händer så är radion ett kraftfullt sätt att nå ut till många, medan webbsändningar funkar (sic) mindre bra. Näten, och då framförallt mobilnätet, är alltför känsligt för överbelastning i sådana lägen". 

Man glömmer bort att tala om att Sveriges nuvarande moderna FM-nät är betydligt mindre sårbart än ett framtida DAB-nät med sin sämre räckvidd och sin komplexa struktur.Och dessutom är olämpligt för lokal radio.

På webbplatsen nämns ingenstans att det handlar om en viss teknik; uppbyggnad av ett helt nytt sändarnät med DAB-systemet. Således ingenting om möjligheten att digitalisera nuvarande sändarnät, vilket skulle bli betydligt mindre kostsamt. Man kan notera att kulturdepartementet tyvärr utelämnar mycket relevanta fakta om såväl digitalradio som FM-radio.

Sanningen om digitalradio och FM kan sökas här:
Frågor & svar  
(25 frågor och svar)