fredag 19 juli 2013

EU-stopp för statsstöd till DAB-radio

EU-regler förhindrar statligt stöd till DAB-utbyggnad
Europakommissionen har nu fastslagit att det statliga finansiella stödet för utbyggnad av marksänd digital television (DTT) i Spanien varit i strid med EU:s regler om statsstöd.  260 miljoner euro gick från 2005 uteslutande till de operatörer som drev just dessa distributionsplattformar medan inget stöd gick till distributionen via satellit, kabel eller Internet. Stödet har inte skett på ett teknikneutralt sätt och därmed otillbörligt hindrat konkurrensen mellan olika distributörer. DTT-operatörerna måste nu återbetala hela stödet till de spanska skattebetalarna. 

Beslutet visar att liknande statsstöd till utbyggnad med DAB-tekniken, även i Sverige, kommer att underkännas av kommissionen.


Kommissionen har tidigare indikerat hur medlemsstater skall agera för att följa EU:s regelverk ifråga om den digitala övergången. I sitt beslut för Berlin-Brandenburg 2004-2006 fastslog man att en digital övergång måste ske utan att diskriminera och måste genomföras på ett teknikneutralt sätt. Principen fastslogs senare av Europadomstolen 2011.

Kommissionens beslut innebär att det inte blir möjligt för svenska staten att ge stöd till en DAB-utbyggnad utan att samtidigt ge motsvarande stöd till de som distribuerar radio via andra teknikplattformar som Internet, DVB-T och satellit. För radions del kompliceras situationen ytterligare eftersom det utöver DAB finns tre andra av ITU godkända system för digital radio  (DRM, HD-Radio och ISDB-T) som dessutom ännu inte prövats i Sverige. 

2012 fastslog kommissionen att man inte avser att förespråka någon europeisk standard för digital radio.