onsdag 2 december 2020

DAB-fiaskot i Norge: Riksradio förlorar, lokalradio ökar

(Oplands Arbeiderblad)

FM-avstängningen negativ för de nationella kanalerna, enligt norska mediemyndigheten.

Med en minskning med mer än 12 procent, eller 66 miljoner norska kronor, försvagades Bauers och NENT:s lönsamhet avsevärt förra året.

De lokalradioföretagen omsatte 226 miljoner norska kronor förra året. Detta innebär en ökning med 23% jämfört med föregående år. Siffrorna visas i en finansiell rapport om mediebranschen som mediemyndigheten står bakom. Ökningen för lokalradio beror främst på ökad reklamförsäljning.

I sin rapport skriver den norska mediamyndigheten: 2017-2018 avbröt de nationella radiooperatörerna sina FM-sändningar och sände sedan bara i DAB-nätverket. Minskningen av intäkterna för radiokanalerna 2018 sammanfaller med avvecklingen av FM-sändningarna och minskningen av intäkterna fortsatte under 2019.


- Medan drygt hälften av tidningarnas och de nationella kommersiella TV-kanalernas intäkter kommer från andra källor än annonser är reklam praktiskt taget den enda inkomstkällan i de kommersiella radiokanalerna. Detta gör radiokanalerna särskilt utsatta för marknadsförändringar, säger Mari Velsand, chef för den norska mediamyndigheten.


Rörelseresultatet för kommersiell rikstäckande radio minskade med 34 miljoner norska kronor till 14 miljoner norska kronor 2019. Även under 2019 var minskningen av rörelseintäkterna större än minskningen av driftskostnaderna. Radioföretagen sänkte kostnaderna 2019, men nedskärningarna kompenserade inte minskningen av intäkterna samma år.


Läs mer

Riksradio taper, lokalradio øker (Radionytt.no)


Läs även

Fiasko för DAB-radioförsäljning i Norge trots FM-stängning

Norge: Stora förluster för riksradio och tv. Katastrof för DAB-radio