tisdag 8 december 2020

Traditionell public service och tv har nått kritisk punkt

Brittisk mediemyndighet menar att Internet förändrat spelplanen dramatiskt

Traditionell linjär public service radio och TV kan knappast överleva om inte lagar och regler ändras. Det är mediamyndigheten Ofcoms slutsats utifrån sitt utredningsprojekt "Small Screen: Big Debate".

Public service har nått en kritisk punkt. Publiken vänder sig från de traditionella kanalerna för att istället nyttja streamingkanaler och online tjänster. Förra året tittade endast 38% av åldersgruppen 16-34 år på traditionell TV. En av fyra tittare på nätet säger att de kan tänka sig att om fem år inte längre titta på traditionell tv. Endast 24% i åldern 15-24 lyssnar på linjär radio.


Lagar och regler är utformade under tiden före internet. Utan radikala förändringar till stöd för public service, att gå från att sända sina kanaler över etern till online, kan läget bli akut menar Ofcom.

Framtidsvisionen är att andra public service bolag (än BBC, ITV, Channel 4 m.m.) ska bli public serviceleverantörer. Partnerskap med aktörer utanför public service kan också stärka konkurrenskraften liksom att knyta till sig publiken. Ofcom föreslår också olika alternativ för en mer stabil finansiering inklusive som bygger på hel eller delvis prenumeration.


Ofcoms rapport går nu ut på remiss till 16 mars 2021. Sedan kommer myndigheten lämna sina förslag till regeringen.


Our traditional broadcasters are among the finest in the world. But television has witnessed a blizzard of change and innovation, with audiences turning to online services with bigger budgets.


“For everything we’ve gained, we risk losing the kind of outstanding UK content that people really value. So there’s an urgent need to reform the rules, and build a stronger system of public-service media that can flourish in the digital age.


“That could mean big changes, such as a wider range of firms tasked with providing high-quality shows made for, in and about the UK.

                                                                   Dame Melanie Dawes, Ofcom Chief Executive


Läs mer

Traditional UK broadcasting at risk without radical shakeup, Ofcom warns

Small Screen: Big Debate Consultation The Future of Public Service Media (Ofcom report; 16 sidor)