söndag 13 december 2020

FM-radio nu obligatorisk för nya bilar i Finland

DAB fortfarande inte på agendan.

Finlands riksdag har godkänt reformen av lagen om elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande lagar. Ändringen av fordonslagen säkerställer finländarnas möjlighet att lyssna på inhemska FM-radiokanaler i bilen också i framtiden.


FM-radions position i nya bilar i Finland får en ny typ av säkerhet med lagändringen. I artikel 25 i den reviderade fordonslagen, som träder i kraft den 21 december, anges att radiomottagare i nya bilar som säljs i Finland ska kunna ta emot FM-radio.


"FM-radio har en mycket stark position i bilar. Det är viktigt att lagen säkerställer möjligheten att lyssna på inhemska radiokanaler i nya bilar." Ur finländska radioföretags förmåga att arbeta är det avgörande inhemska radiokanaler är lättillgängliga för bilister och i bilar där finländare vill lyssna på radio i stor utsträckning. "


Detta kommer efter att EU: s nya krav på radioutrustning i nya bilar kan ta emot digital markbunden radiosändning (DAB i de flesta fall). Finland valde dock redan 2007 att inte använda det frekvensband som internationellt tilldelats för DAB-sändningar.


Finland har den mest lönsamma kommersiella radion bland de nordiska länderna.


Läs här om hur lagen om obligatorisk FM-radio i bilar kom till

Radiomedia:  Näin saatiin FM-radio lain edellyttämäksi varusteeksi uusiin autoihin Suomessa


Läs också

Finland: Radiobranschen vill ha FM som standard i bilar

Svenska radiobolagen vill ha krav på FM i bilar

Brittisk kommersiell FM-radio kan fortsätta till 2032.