torsdag 14 juli 2016

Folkstorm i Norge mot DAB-radio

Överväldigande majoritet är starkt emot en stängning av FM-nätet och övergång till DAB-radio.
2017 är det meningen att NRK och de kommersiella kanalerna i större städer släcker sina FM-sändningar. Norge är det hittills enda land i världen som tänker ta ett sådant steg.  
En opinionsundersökning av Ipsos för Dagbladet visar på ett starkt motstånd mot detta. Frågan var: Det är beslutat att FM-nätet släcks den 1 januari 2017. Efter den tiden måste du ha DAB-radio för att lyssna på radio. Är du säker på FM bör släckas och radiosignaler flyttas från FM till DAB, eller är du emot det? Resultatet blev 65 procent emot, 16 procent för och 19 procent vet ej.