tisdag 5 juli 2016

Norskt DAB-tvång tar död på populär lokal FM-station

Norsk storstadsmarknaden har riggats till förmån för utländska radiobjässar
Radio Metro, som har sänt i Trondheim sedan 2010 återlämnar sin lokala FM-radiotillstånd trots att man uppnått mycket goda lyssnar-siffror enligt pressmeddelandet. Sista sändning blir redan 31 juli. Radio Metro Trondheim är en av storstadskanalerna som regeringen tvingar stänga av FM-signalen 2017. Syftet är att skydda de stora bolagens DAB-satsning från konkurrens på FM.

Dåliga utsikter för lönsam verksamhet i framtiden med enbart DAB-tillstånd för denna oberoende kanal framförs som en av orsakerna till Radio Metros nedläggning i Trondheim. Företaget fokuserar nu i Østlandet på varumärkena Radio Metro, Beat och Radio Rox som sänder både på FM och DAB.

Vårt huvudfokus har varit och kommer att vara i Østlandet och vi måste inse att vi inte har lyckats så bra på den kommersiella marknaden i Trøndelag som vi ville. Vi väljer därför nu att effektivisera vår investering i Østlandet, säger radiochefen Svein Larsen. Vi verkar för att lokalradion får bra ramvillkor för digital radio och har tilldelats koncession på DAB för Oslo och Akershus, Norges största och viktigaste lokala koncessionsområde. Avståndet till verksamheten i Trondheim och en önskan om kontinuerlig täckning av vägnätet för våra stationer är också skäl till varför vi prioriterar Østlandet framåt, säger Larsen. Han säger beslutet att överge den populära stationen inte var lätt att fatta.

Enligt statens planer får lokalradion utanför storstadsområdena fortsätta sända på FM fram till 2022. Att inte kommersiell lokalradio får fortsätta sända på FM i storstäderna beror på att de två stora kommersiella bolagen (svenska MTG och brittiska Bauer), som helt går över till DAB, uttalat inte önskar konkurrens av FM-radiostationer. Radio Metro är norskägd.

Norge är hittills det enda land i världen som tvingar radiostationer att sluta sända på FM. 

Läs även