söndag 3 juli 2016

Förbud mot försäljning av FM-mottagare föreslås

Finns inte en hållbar affärsmodell för övergång till DAB i Österrike. Public service står utanför och närradion anser att DAB är en förlegad teknik.
Mediemyndigheten RTR har i förra veckan presenterat sin djupgående utredning om en övergång till DAB i Österrike. Här framkommer att de privata radiobolag som är engagerade för DAB+ vill ha ett förbud mot försäljning av FM-mottagare, tvingande åtgärder för DAB i nya bilar och kraftig ökade statliga subventioner för att klara en övergång.  Utredningen, som är betydligt mer detaljerad än den svenska motsvarigheten som presenterades i december  2014, ger föga hopp om en övergång till DAB+