Skrivelser

Public servicerådets remissyttranden och skrivelser 2012-2023 

Särskilt yttrande till regeringen ifråga om DAB-radio i rapport från Myndigheten för press, radio och tv "En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet"  (2023)
  (Bilaga 1   Bilaga 2 till yttrandet)
/span>

Remissyttrande till kulturdepartementet om förslaget "Digitalradiosamordningen" (mars 2015)

Remissyttrande till norska kulturdepartementet om förslaget "Rammevilkår for lokalradio
 i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet" (januari 2015).

Remissyttrande  Public servicekommitténs slutbetänkande 2012
 "Nya villkor för public service".