Skrivelser

Public servicerådets remissyttranden och skrivelser 2012-2015 

Remissyttrande till kulturdepartementet om förslaget "Digitalradiosamordningen" (mars 2015)

Remissyttrande till norska kulturdepartementet om förslaget "Rammevilkår for lokalradio
 i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet" (januari 2015).

Remissyttrande  Public servicekommitténs slutbetänkande 2012
 "Nya villkor för public service".

Skrivelse till regeringen skrivelse ang. sändningsutrymmet för marksänd television i 700 MHz-bandet (januari 2014).  Sändningsutrymmet för marksänd tv i UHF- och VHF-banden