torsdag 1 juni 2023

Finns det en framtid för marksänd kommersiell radio?

Linjär radio har marginell andel av reklamkakan i Tyskland ...och Sverige.
Organisationen för kommersiell radio och tv i Tyskland Verband Privater Medien (VAU) har publicerat en marknadsanalys baserat på det gångna årets resultat. Linjär radio (FM, DAB, kabel) har enligt VAU endast 0,2% av den totala reklamkakan med nettointäkter på 25,7 miljarder euro. Kommersiell radio har också en del av online-delen, med strömmande audio med poddar och play etc, som har 2,8% av reklamkakan. På årsbasis ökade linjär radio med 2,7% under 2022, medan radio online ökade med 15%. Som jämförelse har kommersiell radio (alla plattformar) i Sverige ca 2% av totala nettointäkterna.

Linjär radio och tv har nu endast en femtedel av tyska reklamkakan varför tillväxtprognosen är svag med tanke på att de digitala plattformarna på Internet tar över steg för steg. VAU ser dock en moderat fortsatt tillväxt för ljudmedierna totalt.

Även linjär television i Tyskland har under åren minskat sin andel till 15,6% 2022 medan video online (inklusive Play) har 5,1%

Enligt senaste mätningen lyssnar man i Tyskland mer än 4 timmar dagligen på radio (242 minuter). FM fortsatt den viktigaste plattformen för tyska radiolyssnare med en andel på 93%. DAB har 28,5% (en något minskad andel) och Internet 23% (men för åldersgruppen 14-29 år 40%).

Analys

Tillväxten för linjär radio och tv överlag har stagnerat i många länder i Europa. Avgörande faktor är förstås att publiken alltmer övergår till digitala plattformar på Internet. För radions del påskyndas utvecklingen av att smartphones blir den huvudsakliga lyssningsplattformen, vilket gör lyssning via marksänd FM eller DAB ointressant för annat än bilradio. Försäljningen av fristående radiomottagare minskar samtidigt. Linjär tv behåller sannolikt en relativt stark position även om den publik som tar emot marksändningar i Nord- och Västeuropa stadigt minskar. I Sverige handlar det om ca 15% av hushållen och i Schweiz har man redan lagt ner det digitala marknätet för tv.

I kommersiella radiobranschen ser man idag bilen som den bästa möjligheten att nå lyssnare via marksänd radio. Men man bör då notera att nya personbilar idag är ”Connected Cars” och har integrerad bilradio med alla tre radioplattformarna; FM, DAB och Internet. (För nya lastbilar och bussar finns dessutom inga EU-krav om att vara utrustade med ”marksänd digital radio”).

I Sverige har kommersiell radio en begränsad del av den totala lyssningen. Public service dominerar stort och har två tredjedelar av radiopubliken. Enbart Sveriges Radio P4 har en lika stor andel som samtliga tiotalet kommersiella radiokanaler tillsammans.

För att kommersiell radio ska överleva krävs sannolikt att man lyckas ta marknad i alla delar med sändningar på Internet; såväl linjärt som play och podd.

Läs mer

Pressmeddelande VAU

Mediennutzung in Deutschland 2022 (VAU)

MA Audio: Die neue Media-Analyse ma 2023 Audio I (RadioSzene)

FM-radio förblir ekonomisk grund för kommersiell radio i Tyskland

Staten bör ta ansvaret för all marksänd radio i Sverige