Om Public Access

Publiceringspolicy

Detta är alternativt kritiskt granskande nyhetsbevakning, som drivs helt ideellt av Public Servicerådet utan ekonomiska eller partipolitiska intressen. PUBLIC ACCESS har dagligen ca 300-500 besök (läsare).

Inlägg, kommentarer och andra bidrag är välkomna liksom begäran om rättelser. Är något felaktigt kommer vi att korrigera detta snarast möjligt.

Vi lägger inte ut kontaktuppgifter med personnamn på nätet, men kontakta gärna redaktionen (en spamskyddad epost-adress).

Historik

PUBLIC ACCESS 2005-2015

Nyhetsbrevet PUBLIC ACCESS bevakade i 20 år medierna såväl i Norden som i andra länder. Nyhetsbrevet var särskilt orienterat mot icke-kommersiella medier som public service, närradio och öppna tv-kanaler. Nyhetsbrevet fyllde en stor lucka i svensk mediebevakning. Läsarna fanns i bl.a. riksdagen, regeringskansliet, myndigheter, högskolor, public service, privat radio och tv, närradio, öppna kanaler, kabelbolag, intresseorganisationer och dagspress samt många enskilda personer i Norden. Nyhetsbrevet upphörde med utgivningen 2011.

Under de senaste åren har det visat sig att politiker i de nordiska länderna har blivit mindre medvetna om de snabba förändringarna på medieområdet både inom teknik och konsumtionsmönster. Med tanke på att statens utredningar i dessa frågor blivit allt mindre kompetenta, p.g.a. av begränsade resurser, har också politiker kommit att i ökad grad påverkas av starka lobbyintressen. Samtidigt har den journalistiska bevakningen av medieområdet försvagats. Det behövs därför alternativa och oberoende kunskapskanaler, som sätter demokratin och medborgarintresset främst.

Det redaktionella arbetet efter 2011 gjordes med tre nyhetsbloggar; Public service i Sverige, Digitalradio Sverige FM och Digital Radio Europe FM på uppdrag av Public servicerådet i icke vinstdrivande syfte.  Public Access har nu återkommit som en samlad nyhets- och kunskapsplattform för radio och tv inklusive Internet. Under senaste åren har stor del av bevakningen handlat om FM och digitalradio. Detta fortsätter, men vi kommer att även vara inriktade på public servicefrågor, Internet och annan teknik särskilt i Danmark, Finland, Norge och Sverige.