måndag 3 april 2017

EU förbättrar för konsumenterna på streamingmarknaden

Även förslag om kvotering om europeisk innehåll
2018 ska europeiska konsumenter kunna använda sina konton på Netflix eller Viaplay även utanför hemlandets gränser. EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet har enats om detta och nu återstår de formella besluten. Att få bort s.k. geoblockering har varit en del av EU-kommissionens strategi för en gemensam digital marknad.


De nya lagarna kring portabilitet kommer gälla allt från filmer, tv-serier, sporthändelser, e-böcker, videospel och musiktjänster. Detta är ett nytt, viktigt steg mot att ta ner gränserna på den gemensamma digitala marknaden, säger kommissionens vice ordförande Andrus Ansip.


Någon form av begränsning kommer att finnas med i den slutgiltiga lagtexten. En fransk medborgare ska inte kunna öppna ett konto på en svensk tjänst och använda den helt obehindrat. Troligen kommer en slags restriktion baserad på rättvis användning, som att användningen utomlands ska vara begränsad till ett visst antal dagar. Tillfällig streaming utomlands ska vara ett krav för alla betaltjänster, däremot tycks gratistjänster som BBC och SVT Play vara undantagna och får själva bestämma om de erbjuder sina tjänster utanför användarens hemland.

EU-kommissionen vill också tvinga streamingtjänster som Netflix och Amazon Prime att bidra till att finansiera europeiska filmer och tv-program. Förslaget är resultatet av ett intensivt franskt lobbyarbete, skriver Brysselbaserade tidningen Politico utifrån ett läckt dokument.

Streamingtjänstleverantörerna ska också se till att minst 20 procent av deras utbud på EU-marknaden är europeiska produktioner. Det framgår även att EU-kommissionen vill förhindra att barn ser reklam för alkohol och produkter med mycket fett, salt och  socker.

EU-kommissionen uppskattar att 315 miljoner européer använder internet dagligen. Utkastet är en del i kommissionens arbete för att anpassa audiovisuella medielagar till en marknad där allt fler använder nätet och mobila enheter. Förslagen ingår i EU:s planer på en digital inre marknad utan nationella barriärer, något som tros kunna stärka EU:s ekonomi med 415 miljarder euro, enligt Politico.