fredag 6 oktober 2017

Svenska staten fortsätter med radio och tv-verksamhet i Danmark

Teracom säljer betal-tv, fortsätter satsa på sändarnät. Svårt att finansiera nya danska DAB+ nätet
Danska mediemyndigheten Slots- och kulturstyrelsen har nu godkänt att danska bolaget SE, med bl.a. kabeltv-operatören Stofa, tar över aktierna i betal-tv-bolaget Boxer TV AS från svenska Teracom. Tidigare har Teracom sålt Boxer i Sverige till Com hem. Teracom fortsätter dock som tidigare med sändningsverksamhet för radio och tv i Danmark och Sverige. Teracom är numera största operatören för FM, DAB och digital tv i Danmark med kunder som DR, Boxer och kommersiella radiobolag. Teracom erbjuder också bredbandstjänster.


Teracoms utländska verksamhet har tidigare ifrågasatts av bl.a. Riksrevisionen. Förlusterna i utlandsverksamheten har tidigare varit mycket stora och risken anses fortfarande vara stor eftersom marksänd radio och tv blir alltmer olönsam i takt med att radio- och tv-konsumtionen alltmer flyttar över till Internet. 

Teracom har det nu svårt att få nya kunder till sitt nyligen i Danmark öppnade DAB-nätet för kommersiell radio. Man har endast fått tillskott i DAB+ med Extrabladets radio och BBC World Service, som sedan länge redan sänds på Internet. BBC får man heller inga intäkter ifrån. Teracom har också gått i klinch med upphovsrättsorganisationerna Gramex och KODA ifråga om de höga musikavgifterna. Problemet har nu nått mediepolitikerna i Folketinget.

Teracoms utlandsverksamhet bedrivs utanför det grundläggande och uttalade samhällsuppdraget för det helt statliga bolaget. Även Riksdagen har tidigare i år uppmärksammat detta. Man har dock lyckats kringgå utlandsbegränsningen genom att Teracom AB numera ”enbart” är ett dotterbolag till holdingbolaget Teracom Group, som då i sin tur nu har två ytterligare dotterbolag; Teracom AS och Digital Radio Teracom AS i Danmark. Holdingbolaget Teracom Group har inget uttalat samhällsuppdrag.

Teracom hette ursprungligen Televerket Radio och var en del av statliga Televerket innan det ombildades till Telia AB.  Staten äger 100 % av aktierna i Teracom Group.

Läs även
Bauer satsar inte på nya radiokanaler i nya danska DAB+ nätet
Låt public service driva sändningsverksamheten själv
Förslag i riksdagen att stoppa hybridkrigföring via Sverige

Regeringen mörkar om statliga Teracom i skrivelse till Riksdagen
Regeringens hantering av Teracom underkänns av Riksrevisionen
Allianspartierna om Teracom: Ta Riksrevisionen på större allvar!