torsdag 21 november 2019

Nationell DAB-radio inte aktuell för Sveriges Radio

Ansöker om fortsatt kompletterande sändningstillstånd
Att public serviceradion i Sverige nu söker tillstånd att få sända nationell digitalradio d.v.s. DAB har av vissa tolkats som att SR nu har finansiering för ett heltäckande DAB-nät. SR gör dock inga förändringar av DAB-nätets täckning eller kanalutbud efter att det nya sändningstillståndet börjar gälla vid nyår. Den ansökan om ett nationellt DAB-tillstånd som bolaget har skickat in är en ”förberedelse för eventuella politiska beslut om digital radio”.  Någon beredning av sådana politiska beslut finns idag inte på bordet hos kulturdepartementet. Det är inte heller sannolikt att något förslag med skattefinansiering i den riktningen har en chans att överleva Riksdagen innan nästa val 2022. 

Vårt sändningstillstånd för digitala sändningar går ut och vi ansöker nu om att fortsätta som idag. Om det senare blir aktuellt att utöka sändningar så vill vi att den möjligheten slås fast i det nya sändningstillståndet. Så detta ska ses som en förberedelse för eventuella politiska
beslut om digital radio, säger Jan Petersson, strategichef för samhällskontakter.

SR fortsätter att sända de sex kanalerna P1, P2, P3 Din Gata, P4 Stockholm, P7 Sisuradio och Knattekanalen på DAB även efter nyår. Vi gör inga förändringar i utbudet, men vi kommer kontinuerligt att se över det, säger Jan Petersson enligt Radionytt.

Vid halvårsskiftet lade Sveriges Radio ned de tre musikkanalerna P2 Klassiskt, P2 Världen och P3 Star. I DAB-nätet ersattes de av P2, P3 Din Gata och P4 Stockholm. Samtidigt övergick SR från den ursprungliga versionen av DAB till DAB+, som ger utrymme för fler kanaler. 

SR började sända DAB redan 1995 och numera med kompletterande tillstånd till företagens huvudsakliga sändningstillstånd på FM. SR har ca 35% befolkningstäckning i områdena Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. - Lyssnarskaran uppskattas uppgå endast till några tusental. Några lyssnarmätningar publiceras inte. Lyssnare som söker alternativ till FM-radion söker sig till digitalradion på nätet via fast och mobilt bredband. Idag är ”digitalradio” i Sverige för de flesta  synonymt med radio på nätet där också SR skaffat sig en stark position via SR Play m.m.

2014 beräknades SR:s merkostnader för produktion och distribution med ett nationell DAB-nät under en sju års uppbyggnadsperiod bli ca 625 miljoner kr. Det då aktuella utredningsförslaget innebar dock att FM-nätet helt skulle ersättas av DAB. SR markerade att man inte skulle ha råd med att driva både FM och DAB parallellt. Det inget som talar för att politiker idag är mer villiga att tillföra extra skattemedel för en teknik som av många anses vara utdaterad.

Digitalradioutredningens förslag 2014 mötte stark kritik av tunga remissinstanser. Dessutom avfärdade Riksrevisionen DAB-radion efter med gedigen granskningsrapport som Riksdagen godkände utan erinran februari 2016, samtidigt med regeringens beslut att lägga utredningsförslaget till handlingarna. 

Detta var det tredje försöket att etablera DAB-radio i Sverige. Nu väntar istället runt hörnet en modernare teknik när marksänd digitalradio sänds via mobilt bredband; 4G och 5G LTE Broadcast.

Nu är det främst NENT (tidigare MTG) som satsar på DAB-radio trots motgångarna man hittills haft med tvångsstängningen av FM i Norge. Men erfarenheter visar att kommersiell radio måste få med sig public servicebolagen för att uppbåda tillräckligt lyssnarintresse för DAB. 

Läs mer 

Läs även