onsdag 5 juni 2019

Känner norska regeringen till obekväma sanningen om DAB?

Radioorganisation vill se statens objektiva faktaunderlag
Tog norska staten och i synnerhet kulturdepartementet hänsyn till de marknadsrelaterade och tekniska bristerna med DAB-systemet innan beslut tog i Stortinget, frågar sig Kringkastingslaget i en skrivelse till regeringen. Man frågar också från var i Norge och utomlands oberoende fakta har inhämtats vid sidan av DAB-aktörerna NRK, Norkring, Bauer, MTG och Digitalradio Norge AS liksom den europeiska lobbyorganisationen WorldDAB.

Kringkastingslaget skriver att införandet av DAB-systemet som radioplattform för norsk radio har visat sig inte vara den framgång som utlovades Stortinget. Det har också klargjorts att den norska lokalradio vill fortsätta sända på FM.

Norge fortfarande är det enda landet i världen för att genomföra det drastiska steget och släcka nationell FM-radio. Det finns många negativa synpunkter i Norge och internationellt om DAB-systemets hållbarhet i framtiden. Det är överraskande att kritiken sällan eller aldrig har bemötts av DAB-aktörerna.

Kringkastingslaget förutsätter att Kulturdepartementet kan peka på en väl förberedd plan som även innehåller viktiga fakta från andra än DAB-aktörerna. Det är emellertid fortfarande oklart huruvida detta har genomförts i någon mån - och - vilken oberoende kompetens i Norge och utomlands Kulturdepartementet har använt en självständig grund för beslutet om statens åtgärder i ärendet, inklusive beslutet att stänga nationella FM och samtidigt förbjuda kommersiell lokalradio i fyra större städer - i de så kallade släckningsområdena. 

Kringkastingslaget hänvisar i skrivelsen till den nyligen publicerade oberoende nordiska rapporten om alla marknadsrelaterade och tekniska brister med DAB/DAB+ som en radioplattform.

Kringkastingslaget är en icke-vinstdrivande organisation som bl.a. är känd för att ha producerat podcast-serien Hvem slukket lyset på FM? i 49 avsnitt, som har laddats ned 102.000 gånger sedan starten i vintras. Läs  mer om Kringkastingslaget

Läs även